Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 1 października 2017, 20:24    

Zaproszenie na szkolenie Lokalnych Liderów Trzeźwości


Warszawa, 01.10.2017

nie piję bo kochamDrodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Zapraszamy Was na szkolenie Lokalnych Liderów Trzeźwości, podczas którego uczestnicy zostaną przygotowani do organizacji w swoich społecznościach lokalnych konferencji upowszechniających idee Narodowego Kongresu Trzeźwości.  Uczestnicy kursu otrzymają gotowe materiały (m.in. prezentacje, konspekty, plakaty) przygotowane tak, aby w przystępny, prosty i łatwy sposób można je było przedstawić większej grupie. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak prezentować poszczególne treści oraz zdobędą niezbędne informacje dotyczące głównych myśli poruszanych podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności rodziny, samorządów lokalnych i państwa oraz Kościoła.  Prosimy o wydelegowanie dwóch lub trzech osób z Waszego środowiska lub z diecezji, które wezmą udział w szkoleniu, a następnie poprowadzą mini konferencje w swoich społecznościach lokalnych. Osoby, które przygotowały materiały i będą prowadzić szkolenia: dr hab. Krzysztof Wojcieszek prof. Pedagogium, ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL, ks. dr Marek Dziewiecki, dr Agnieszka Muzyk. Prosimy, aby z każdej diecezji minimalnie dwie osoby były obecne na konferencji szkoleniowej Lokalnych Liderów Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się 7 października 2017 roku w godzinach 10-19, w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów przy ulicy Smoluchowskiego 1 w Warszawie. W czasie szkolenia będzie zapewniony obiad oraz przerwy kawowe. Szkolenie jest bezpłatne. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będę odpowiednio przygotowani do samodzielnego prezentowania konferencji w lokalnych środowiskach. Najprostsza wersja zakłada przeczytanie gotowej prezentacji oraz pokazanie slajdów. Konferencję w swojej społeczności należy przeprowadzić do końca listopada 2017 roku. Powinna ona zostać udokumentowana listą obecności uczestników, krótkim sprawozdaniem z realizacji i w miarę możliwości kilkoma zdjęciami.  Zakres i zasięg organizowanej konferencji (mini konferencji) zależy od możliwości i inwencji organizatorów.

Bardzo liczymy na Wasz udział. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza, który jest dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/6ZSXI8mDvCK4xtX63

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@niepijebokocham.org

Z poważaniem,

Wojciech Terlikowski

Ekonom Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

Koordynator kampanii „NIE PIJĘ, BO KOCHAM”

Program finansowany  ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016 – 2020

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE