Zdjęcia dla potrzeb podręcznika „Triduum Paschalne”

Nowy podręcznik „Triduum Paschalne”, uwzględniający wskazówki zawarte w nowych dokumentach czyli „Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów” i Wskazaniach Episkopatu Polski dotyczących liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach ukaże się dopiero około wakacji. Podejmowane są także działania, by znalazł się on w materiałach duszpasterskich na rok przyszły.

Zapewne na nadchodzące Triduum przygotujecie w Waszych diakoniach i wspólnotach różnego rodzaju pomoce liturgiczne np. plany celebracji, schematy posług, modlitwy czy komentarze liturgiczne.  Zwracamy się zatem do Was z prośbą o podzielenie się nimi. Mogłyby się one wzbogacić dodatek do nowego podręcznika (na płycie), dzięki czemu zamieszczone tam materiały byłyby bardziej aktualne i różnorodne. Dla potrzeb podręcznika „Triduum Paschalne” cenne będą także fotografie z różnych wnętrz sakralnych. W załączeniu przesyłamy opracowaną przed kilkoma laty na potrzeby parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy pomoc do przygotowywania zdjęć w czasie liturgii Triduum Paschalnego.

Zdjęcia w czasie Triduum Paschalnego

Termin zgłaszania poprawek do poprzedniego wydania podręcznika to połowa maja br. Przygotowanie płyty z materiałami musi odbyć się wcześniej, dlatego będziemy wdzięczni za przesłanie wszelkich wypracowanych przez Was materiałów do 01.05.2015 roku.

Centralna Diakonia Liturgiczna

cdl@oaza.pl