Zmarł Andrzej Sionek

22 stycznia 2022 r. zmarł Andrzej Sionek, jeden z najbardziej zaangażowanych członków Ruchu Światło-Życie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Andrzej Sionek urodził się w Krakowie 9 maja 1953 r. Od początku szkoły średniej aktywnie uczestniczył w duszpasterstwie ojców franciszkanów w Krakowie, gdzie dzięki o. Rufinowi Oreckiemu OFM Conv zetknął się z Ruchem oazowym i ks. Franciszkiem Blachnickim. W tym środowisku przeżył osobiste nawrócenie. Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, na kierunku fizyka. Dyplom uzyskał w 1978 r. Jednocześnie rozpoczął drugi kierunek studiów – teologicznych – w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Przygotowywał się tam, wraz z kilkoma kolegami z Oazy, za wiedzą ks. Franciszka Blachnickiego, do wstąpienia do kapłańskiej Wspólnoty Chrystusa Sługi. W 1981 r. wraz z kolegami z Oazy opuścił kieleckie seminarium aby kontynuować studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1984 r. uzyskał tytuł magistra teologii. W latach 1984-1986 odbył studia licencjackie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Tam też rozpoczął w 1986 r. pod kierunkiem prof. Józefa Kudasiewicza, studia doktoranckie. W 2001 r. obronił pracę doktorską pt. „Posługa słowa we wspólnocie korynckiej (1 Kor 12-14)” pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka.

Andrzej Sionek pozostanie ważną postacią w dziejach Kościoła posoborowego w Polsce – szczególnie w historii Ruchu Światło-Życie i Odnowy w Duchu Świętym. W pamięci uczestników oaz z lat siedemdziesiątych pozostało szczególnie prowadzenie przez Andrzeja Sionka „Szkoły modlitwy” na oazach I stopnia. Współtworzył pierwsze grupy Odnowy w Krakowie w 1977 r., pierwsze grupy Odnowy w Kielcach w latach 1978-1981, współtworzył drugą Szkołę Ewangelizacji ks. F. Blachnickiego (Szkoła Animatora Diakonii w Dursztynie w 1982 r.) oraz wywodzące się niej KODAM-y (Kursy Oazowe Dla Animatorów Modlitwy). W latach 1982-1987 współprowadził lubelską wspólnotę Ruchu Effatha. Na początku lat dziewięćdziesiątych angażował się w Centralną Diakonię Ewangelizacji.

W 1992 r. założył Szkołę Ewangelizacji En Christo, która do dziś pod tą nazwą funkcjonuje w Lanckoronie. Zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcie ewangelizacyjne. W 2013 r. współorganizował i prowadził forum ewangelizacyjne „Całą Ewangelię, całe ciało, całemu światu”, które odbyło się w Krakowie. Całe życie poświęcił krzewieniu idei Jedności w Duchu Świętym.

Żonaty z Sanitą, ojciec dwóch córek.

Przeczytaj rozmowę z Andrzejem Sionkiem o ks. Franciszku Blachnickim: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-41-2017/Wiara-i-Kosciol/Nie-uzywal-hamulca

(wykorzystano częściowo życiorys umieszczony na profilu FB „Upili się młodym winem”)