Zmarł ojciec Rufin Orecki

W dniu 7 maja 2015 roku w Asuncion w Paragwaju odszedł do Pana Ojciec Rufin Modest Orecki. Przeżył 81 lat, w Zakonie 63 lata, w kapłaństwie 55, z tego 36 lat na misjach w Ameryce Południowej.

Modest Orecki urodził się 2 marca 1934 r. w Grodnie. W 1945 r. rodzina Oreckich w ramach repatriacji przeniosła się do Wałcza. W Wałczu Modest ukończył szkołę podstawową, a następnie zgłosił się do Niższego Seminarium w Niepokalanowie.

W latach 1951-52 odbył nowicjat w Krakowie. Otrzymał wtedy imię zakonne Rufin. Pierwszą profesję złożył w Niepokalanowie 4 września 1952 r. Profesję solemną złożył dnia 8 grudnia 1957 roku, zaś święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Bpa Karola Wojtyły dnia 12 marca 1960 r.

Po święceniach o. Rufin przez 5 lat był katechetą w szkole podstawowej w Krakowie przy ul. Smoleńsk, zorganizował liczną grupę ministrantów i dwa chóry. W latach 1965-1968 odbył studia z teologii pastoralnej na KUL. Podczas studiów poznał Ks. Franciszka Blachnickiego, pod kierunkiem którego napisał pracę licencjacką w powstającym wówczas Instytucie Teologii Pastoralnej. Po powrocie do Krakowa o. Rufin pracował z młodzieżą i studentami oraz organizował rekolekcje oazowe. Uczestniczył wielokrotnie z młodzieżą i studentami w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. W latach 1971-73 dzięki stypendium, które otrzymał za pośrednictwem Ks. Kard. Karola Wojtyły, studiował w Międzynarodowym Instytucie Katechetycznym i Pastoralnym „Lumen Vitae” na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Po powrocie do Krakowa pracował jako duszpasterz akademicki oraz wykładowca teologii pastoralnej w naszym seminarium, oraz u Misjonarzy i Dominikanów, a także dojeżdżał na KUL, gdzie prowadził ćwiczenia dla księży. Cały ten czas angażował się w działalność Ruchu Światło-Życie. Od lipca 1975 roku przez rok był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu.

O. Rufin kilkakrotnie składał prośby o pozwolenie na wyjazd do pracy misyjnej. Wreszcie otrzymał takie pozwolenie od ówczesnego prowincjała o. Albina Dudka i w roku 1976 wyjechał na misje do Boliwii. Pracował tam do r. 1984, z kilkumiesięczną przerwą, kiedy to przebywał we Wrocławiu. W Boliwii zaszczepił ruch oazowy. W roku 1984 powrócił do Polski i przez dwa lata przebywał w klasztorze w Radomsku. Podejmował szereg zabiegów, aby wrócić do Ameryki Południowej i tam rozszerzać ruch Światło-Życie. Zachęcał go do tego także Ks. Franciszek Blachnicki, który wówczas przebywał w Carlsbergu w Niemczech i był w kontakcie z o. Rufinem. Wreszcie w r. 1986 otrzymał od o. Generała indult eksklaustracyjny pozwalający na pracę duszpasterską w Archidiecezji Asunción w Paragwaju na okres trzech lat. Początkowo był duszpasterzem studentów w Asunción, potem zaangażował się w szerzenie na terenie Paragwaju Rycerstwa Niepokalanej oraz rozpoczął wydawanie “Rycerza Niepokalanej” w języku hiszpańskim, zorganizował tam również Studium Mariologiczne.

Od r. 1989 o. Rufin prowadził swoją działalność w centrum MI w Asunción w imieniu Prowincji. Był wielkim propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego w Paragwaju oraz inicjatorem budowy Centrum Jezusa Miłosiernego w Areguá. Często organizował pielgrzymki dla Paragwajczyków do Ziemi Świętej oraz sanktuariów w Polsce. Przez ostatnie lata poważnie chorował i znajdował się pod opieką lekarzy i braci z Paragwaju.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 8 maja 2015 r. o godz. 1100 miejscowego czasu. Mszy świętej pożegnalnej w kaplicy klasztornej w Asuncion, przy udziale braci z Delegacji w Paragwaju, braci z innych zakonów franciszkańskich, kapłanów i sióstr zakonnych, przyjaciół i znajomych Ojca Rufina, przewodniczył abp Edmundo Valenzuela, Acybiskup Archidiecezji Asuncion.

Następnie ciało o. Rufina zostało przewiezione do Areguá, gdzie po mszy św. pogrzebowej ciało Ojca Rufina zostało złożone w krypcie w Oratorium Obrazu Jezusa Miłosiernego, obok budowanej świątyni Bożego Miłosierdzia w Aregua, inspirowanej i rozpoczętej przez Ojca Rufina.

Za: www.franciszkanie.pl