Zostali wybrani kandydaci na moderatora generalnego

23 maja br. podczas VII nadzwyczajnej Kongregacji Diakonii zostali wybrani kandydaci na nowego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. Wyborom przewodniczył biskup delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, bp Adam Szal.

fot. M. Szepietowski

 

W czasie krótkiej sesji sprawozdawczej  obecny moderator generalny bp Adam Wodarczyk przedstawił relację z najważniejszych wydarzeń formacyjnych, ewangelizacyjnych i misyjnych, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat od poprzedniej Kongregacji Diakonii w 2013 roku.

fot. M. Szepietowski

Poinformował również o powołaniu w czasie ostatniego spotkania Centralnej Diakonii Jedności dwóch nowych diakonii specjalistycznych w wymiarze centralnym.

fot. M. SzepietowskiA

Są to: Centralna Diakonia Społeczna, za którą odpowiadają Mirosława i Marek Chmielewiczowie, oraz Centralna Diakonia Miłosierdzia, za którą odpowiadają Iwona i Jacek Wolscy. Obie diakonie wraz z ogłoszeniem ich powołania w czasie Kongregacji Diakonii rozpoczynają swoją działalność – koordynowanie i inspirowanie prac diakonii diecezjalnych.

fot. M. Szepietowski

Biskup Adam Wodarczyk podsumowując czas swojej posługi stwierdził, że Pan Bóg pozwolił mu uczestniczyć w dziele wiary, jakim jest  Ruch Światło-Życie. “Miałem okazję doświadczyć cudu Żywego Kościoła”.  Powiedział również, że dziękuje za wszystkie przejawy życzliwości, jakich doświadczył, i jednocześnie prosi o przebaczenie ze strony osób, które mógł dotknąć swoim słowem czy postępowaniem, oraz o dalszą modlitwę. Dodał również, że modli się o ducha odwagi i dar rozeznawania dla swojego następcy, bo misja, która stanie się jego udziałem jest piękna, ale trudna.

fot. M. Szepietowski

Andrzej Raj, ekonom Ruchu Światło-Życie, w sprawozdaniu finansowym zauważył, że sprawy finansowe to istotny element odpowiedzialności za Ruch. Proces porządkowania spraw majątkowych został już w znacznej części zakończony, natomiast refleksji wymaga postawa członków Stowarzyszenia co do płacenia składek członkowskich (obecnie regularnie uiszcza je około 10% członków).

Podczas sesji wyborczej 141 uczestników Kongregacji zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie dokonało wyboru kandydatów na moderatora generalnego:

  1. ks. Ryszard Nowak (archidiecezja katowicka)
  2. ks. Maciej Krulak (diecezja kaliska)
  3. ks. Marek Sędek (diecezja warszawsko-praska)

Kandydaci zostaną przedstawieni KEP w czasie konferencji w Warszawie w dniach 9-10 czerwca 2015 roku.