Życzenia moderatora UKCHS

Drodzy Członkowie i Sympatycy

Unii Kapłanów Chrystusa Sługi !

fot. Piotr Szyndrowski

…po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”/Dz 10,38/.

Drodzy Bracia Kapłani! Dzisiejsza Uroczystość, Liturgia Słowa wzywa Nas do zjednoczenia z Chrystusem Sługą, naśladowania Jego postawy zarówno wobec Boga Ojca w Duchu Świętym jak i wobec członków Jego Kościoła.

Odkrywajmy na co dzień Namaszczenie Duchem Świętym w Sakramencie Święceń, wszczepienie w Boga Żywego i z tej Tajemnicy zaczerpnijmy Moc, aby dobrze czynić wobec ludzi do których Bóg nas posyła. Papież Franciszek wzywa nas do pokory i dobroci „Bliskość i współczucie : tak Pan nawiedza swój lud. Kiedy Bóg nawiedza swój lud, to zawsze przywraca mu nadzieję”. /pap Franciszek 16.09.14/.

Modlimy się w naszej modlitwie: „Zwyciężaj we mnie nad moim egoizmem, ambicja i samowolą”/ks. W. Danielski/. Prośmy Chrystusa Sługę o wrażliwość na ubogich tego świata,by „nie złamać trzciny nadłamanej, nie zagasić knotka o nikłym płomyku.”/Iz 42/. Kochani bracia pokory nam wiele potrzeba. Tak pięknie mówi o tym Kard Zenon Grocholewski : „pokora nierozerwalnie związana z miłością, podobnie jak pycha nieodrodnie wiąże się z egoizmem. Dlatego pokora otwiera serca innych na nasze działanie. Żaden człowiek nie pozwoli się formować komuś, kto wynosi się nad niego i go nie kocha… A jaka jest nasza pokora? Czy ma wpływ na nasze zachowania, czy zwycięża może nasz egocentryczny punkt widzenia?”/bł. Edmund Bojanowski w dynamizmie twórczej miłości str. 120n/.

Kochani Kapłani! Niech te kilka myśli i refleksja nad nimi towarzyszą nam w radosnym świętowaniu naszego Patronalnego Święta,a Niepokalana Matka Kościoła i Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wypraszają łaskę pełnego zjednoczenia się z Chrystusem Sługą.

Chcę się także podzielić z Wami ( wielu też uczestniczyło) radością konsekracji naszych dwóch braci ( Adama Wodarczyka i Marka Szkudło) na biskupów pomocniczych Archidiecezji Katowickiej. Obaj byli częstymi uczestnikami naszych kapłańskich spotkań w małej grupie.

Z pamięcią w modlitwie w katowickiej Kaplicy Chrystusa Sługi

składa życzenia

wasz moderator ks. Wojciech Ignasiak