Życzenia na Triduum Paschalne 2015

Triduum Paschalne 2015

 

„Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.

Nic bym nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni”.

Orędzie wielkanocne

 

Droga Wspólnoto!

 

Zanurzeni w radości paschalnej życzymy owocnego czerpania ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.  Niech Ten, który jest źródłem życia oraz światłem oświecającym nasze drogi, pomaga w budowaniu jedności z Bogiem i człowiekiem.

 

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie 

ks. Tomasz Opaliński

moderator krajowy DK