Życzenia na Wielki Czwartek

„To On nas gromadzi w Wielki Czwartek na kształt Eucharystii umieszczanej w cyborium. On sprawia, że czujemy się złożeni w Jego ręce, czujemy się zjednoczeni, a potem znów rozdzieleni i rozdani pomiędzy wiernych. Każda radość płynie z tej kapłańskiej komunii, którą obdarza nas Jezus, nasz Pan: z jedności w Duchu i jedności w Oblubienicy, którą jest Kościół – jeden, święty Kościół. Z tej komunii rodzą się później wszystkie sytuacje, w  których kapłan chwali Boga”.

kard. Jorge Mario Bergolio – papież Franciszek

Drogie Osoby czerpiące łaski z Sakramentu Święceń!

Życzymy radości płynącej ze zjednoczenia z Chrystusem oraz posługiwania we wspólnocie Kościoła. Dziękujemy za posługę na rzecz małżeństwa i rodziny, za mobilizowanie do bezinteresownej służby.

Z serdecznymi pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,

gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie