Życzenia Odpowiedzialnej głównej INMK dla kapłanów

Trzeba pamiętać o słowach Jezusa: ,,Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa” (J 12,26). A Chrystus jest na krzyżu. W Eucharystii Chrystus jest obecny jako składający siebie w ofierze, jako dający, wydający siebie. To jest droga Chrystusa Sługi, to jest właśnie proegzystencja – istnienie w ciągłym dawaniu siebie innym. Jednoczenie się z Chrystusem właśnie na tej drodze to rys duchowości kapłanów epoki Vaticanum Secundum (Ks. Franciszek Blachnicki, ,,Posłani w duchu Chrystusa Sługi”).

Drodzy Kapłani, Moderatorzy wspólnot Ruchu Światło-Życie,

W tym szczególnym dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa łączymy się w dziękczynieniu Bogu za ten dar i życzymy wiernego trwania na drodze powołania i stałego pogłębiania relacji miłości i posłuszeństwa, którą najpełniej objawił umiłowany Syn Ojca, który samego siebie wydał za nas.

Pamiętając w modlitwie, polecamy Was opiece Niepokalanej Matki Kościoła oraz prosimy o wstawiennictwo sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego.

Jolanta Szpilarewicz, w  imieniu członkiń Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła