Życzenia Pary Krajowej i Moderatora Krajowego DK

„W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją miłość, która prowadzi aż do zniszczenia grzechu ludzkiego”.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus

Bóg pełen miłości okazał każdemu z nas swoje miłosierdzie w momencie chrztu świętego. Życzymy, aby tegoroczne Triduum Paschalne było na nowo czasem odkrywania tajemnicy tego pierwszego sakramentu i radości z włączenia naszego Narodu do wspólnoty Kościoła. Niech tegorocznemu odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną towarzyszą słowa jednego z hymnów przygotowanych na jubileusz 1050-lecia chrztu Polski:

Gdzie chrzest, tam nadzieja, tam droga zbawienia

przez wiarę, w miłości, ku pełni radości.

Wszczepiłeś nas, Panie w krzew winny, w Twe Życie

i Słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie.

Wszczepiłeś nas, Panie w Twe Życie, krzew winny

i w Duchu wprowadzasz w dom Ojca szczęśliwy.

Przez chrzest nas odziałeś w czystości Twej szatę

w niej chcemy żyć wiarą w miłości Twej.

Z serdecznymi pozdrowienia i zapewnieniem o modlitwie

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,

gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

ks. Tomasz Opaliński