Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany, jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego”. Nazywa się go „Triduum Paschalnym” ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego mysterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

/List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, par. 38/

 

Witamy na stronie Triduum Paschalne online.

Strona ta stanowi kontynuację dodatku płytowego do podręcznika
„Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej”.

Witryna jest w trakcje rozbudowy. Stopniowo uzupełniane będą kolejne działy.

Mamy nadzieję, że zebrane tutaj materiały pomogą w dobrym, pięknym i głębokim przeżywaniu Świętego Triduum Paschalnego.

Kto chciałby rozpropagować tę stronę poprzez wywieszenie plakatu w gablotce parafialnej czy ministranckiej, może pobrać go tutaj.

Osoby, które chciałyby współtworzyć stronę poprzez podzielenie się ciekawymi i wartościowymi materiałami dotyczącymi Triduum Paschalnego, prosimy o przesyłanie informacji na adres odpowiedzialnego za CDL Wojciecha Kosmowskiego: kosmowsk@mp.pl