Oaza modlitwy może przebiegać wg stałego, ramowego planu, z następującymi zmianami:
W sobotę w godz. południowych poleca się urządzić celebrację sakramentu pojednania, które równocześnie może mieć charakter przebłagalnego urządzanego zwykle w parafiach w ostatni dzień roku. Po południu / 16-17 / poleca się urządzić Eucharystię / Msza z dnia oktawy Bożego Narodzenia /, potem agapę opłatkową - w stylu wieczerzy wigilijnej z śpiewaniem kolęd. Około 21.00- uroczyste nieszpory świąteczne z uroczystości Bogurodzicy Maryi - potem adoracja, modlitwa wstawiennicza i modlitwa uwielbienia do północy.

Nowy Rok można przywitać śpiewem uwielbienia Boga i aktem oddania Mu siebie. Nie poleca się w żadnym wypadku sprawowania Mszy Św. o północy. Nie ma bowiem uzasadnienia liturgicznego ani teologicznego / patrz rozważanie " chronos i kairos" /, jest to raczej przejaw dość bezmyślnego wchodzenia w światową liturgię " świętego nowego roku". Pozbawiłoby to obchodu Eucharystii same święto Bogarodzicy Maryi i zakłóciłoby cały rytm i porządek Oazy Modlitwy !

Jako temat do konferencji poleca się szczególnie myśli z części I Siloe (Chrystus modli się w nas) oraz myśli z artykułu "Chronos i kairos". Tekst do dzielenia się Ewangelią: Hbr 3,7-14 ; 4,1-13.

Kontakt