Wyrazem dążeń ekumenicznych stała się inicjatywa organizowania międzywyznaniowych spotkań animatorów odnowy charyzmatycznej. W ubiegłym roku w dn. 21-26 czerwca w Malines /Belgia/ miało miejsce już czwarte tego typu spotkanie. Brało w nim udział 80 delegatów z wszystkich krajów Europy zachodniej / z wyjątkiem Portugalii/ i prawie wszystkich wyznań istniejących w tych krajach. Głównym tematem spotkania było: "Koinonia w Duchu Świętym w świetle Nowego Testamentu "

Temat został rozwinięty w następujących referatach:

  1. Trójca Święta źródłem naszej wspólnoty / T.Smail /
  2. Kościół lokalny - świadek i znak wspólnoty / p. Lebeau SJ /
  3. Koinonia i diakonia w świecie / P.Felton /
  4. Koinonia i pojednanie ekumeniczne / H. Mühlen /.

Oprócz referatów i dyskusji plenarnych - temat spotkania był przedmiotem modlitwy i wymiany doświadczeń w małych grupach. Jednym z najbardziej charakterystycznym dla tego spotkania wydarzeniem były dwa posiedzenia plenarne poświęcone wyjaśnieniu stanowisk na temat roli Maryi Dziewicy w chrześcijańskiej ekonomii zbawienia.

Zgromadzeni delegaci różnych wyznań - wychodząc z punktów wyjścia bardzo od siebie odbiegających - w rezultacie doszli do przekonania, że należy przyjąć w pokoju to, co w odniesieniu do Maryi wszyscy mogą uczynić przedmiotem własnego dziękczynienia (przy pełnym uwzględnieniu pozostających różnic).

Na koniec delegacje zostały wezwane, aby po powrocie do swoich krajów i wspólnot kontynuować - dyskretnie i w duchu modlitwy - rozważanie tego problemu, który bez wątpienia jest specyficznym przyczynkiem odnowy w Duchu Świętym do sprawy ekumenizmu. Szczytowym punktem spotkania było sprawowanie Eucharystii razem z kardynałem Suenensem w katedrze św. Romualda przy grobie kardynała Mercier, który już kilkadziesiąt lat wcześniej prowadził dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem katolickim i anglikańskim. Spotkanie to potwierdziło na nowo witalność ruchu charyzmatycznego na naszym kontynencie i uświadomiło, że jednym z celów do których został powołany, jest służba na rzecz jedności w Duch Świętym.

Oprac. na podst. Bericht aus aller Welt

Kontakt