a/ Kontekst liturgiczny

Vi seria oaz modlitwy przypada na czwartą Niedzielę Wielkiego Postu. W roku A czyta się wtedy w niedzielnej Mszy św. perykopę o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez obmycie w sadzawce Siloe. W sobotniej Mszy św. natomiast czyta się Ewangelię o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni. Oba teksty centralne liturgii tych dni bardzo więc harmonizują z oazą modlitwy i należy je odpowiednio podkreślić i wykorzystać. Szczególnie dotyczy to perykopy o niewidomym oraz o Siloe, która tak wielką rolę odgrywa, jako tekst przewodni, w naszym liście Siloe oraz w oazach modlitwy.

b/ Intencja

Marcowa oaza modlitwy zbiega się z III Krajową Kongregacją Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbywać się będzie w tym samym czasie w Niepokalanowie. Tematem prac i rozważań Kongregacji będzie problem ewangelizacji / Ruch Światło-Życie jako ruch ewangelizacyjny/. To powinno więc stać się główną intencją modlitwy Vi serii OM. Modlimy się więc o otwarcie oczu na czekające na nas tereny i zadania ewangelizacyjne / "Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo''- J 4, 35 /, o wzbudzenie gorliwości dla dzieła ewangelizacji, o powołania specjalne, o planowane w najbliższej przyszłości konkretne akcje ewangelizacyjne / wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne /. Szczególnie modlimy się w intencji OŻK 1978, która odbędzie się pod hasłem "Głosić Ewangelię''.

c/ Program

Staramy się zrealizować stały, ramowy program przedstawiony w 1 numerze Siloe.

Temat konferencji w dniu pierwszym:

Adhortacja Pawła VI "O Ewangelizacji świata współczesnego a Ruch Światło-Życie'' /korzystamy z materiałów przygotowanych na III KKO /.

Konferencja niedzielna - z materiałów zawartych w tym numerze Siloe, np. o modlitwie na podstawie artykułu "Modlitwa, modła, modelowanie'' lub "Modlitwa w Duchu Świętym''.

Kontakt