Przeżycie Triduum Paschalnego na sposób rekolekcyjny, w atmosferze modlitwy, medytacji i skupienia może stać się szczytowym przeżyciem chrześcijańskim w roku liturgicznym. W tych dniach, rozpoczynających się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek a kończących się nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania, Kościół w najpiękniejszych i najbogatszych w całym roku obrzędach liturgicznych sprawuje pamiątkę Tajemnicy Paschalnej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Dni te stanowią jakby jedno wielkie Święto trwające przez trzy dni. Ideałem byłoby gdyby dni te były wolne od pracy i chrześcijanie mogliby naprawdę świętować, uczestnicząc we wszystkich modlitwach i nabożeństwach Kościoła w tych dniach. / Nie jest to nierealne, zważywszy, że sobota staje się coraz powszechniej dniem wolnym od pracy a w krajach protestanckich Wielki Piątek jest dniem świątecznym. / Póki to nie jest realne w naszych warunkach dla wszystkich, zachęcamy przynajmniej niektórych, aby w ten sposób starali się przeżyć Triduum Paschalne i to o ile możności w ośrodkach, w których liturgia Triduum Paschalnego jest wzorowo przygotowywana i realizowana.

Na Triduum Paschalne zapraszamy szczególnie stałych uczestników oaz modlitwy, sugerując im, aby potraktowali je jako wielką, doroczną oazę modlitwy.

Ze strony Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Triduum Paschalne w połączeniu z oazą modlitwy organizuje się w trzech ośrodkach: w Lublinie, w Brzegach i w Konarzewie. Ponadto można zgłosić się do ośrodków rejonowych w Lipiu, Nysie-Kępnicy oraz Warszawie - Podkowie Leśnej / wszędzie na adres parafii /. Można również zorganizować oazę modlitwy w innych ośrodkach, ale zawsze w oparciu o parafię wzgl. kościół, gdzie mają miejsce wszystkie ceremonie Wielkiego Tygodnia.

Na program oazy modlitwy w ramach Triduum Paschalnego składają się elementy następujące:

a/ Uczestnictwo we wszystkich nabożeństwach Triduum

b/ Wspólne odmawianie wszystkich części Modlitwy Godzin tych dni/ teksty można zamówić w CDJ/

c/ Konferencje wprowadzające do liturgii poszczególnych dni Triduum

d/ Modlitwa adoracyjna, wstawiennicza, uwielbienia w ramach adoracji w Wielki Czwartek wieczorem / od Mszy Wieczerzy Pańskiej do północy / wzgl. przy tzw. Bożym Grobie.

Za wszelką cenę należy dążyć do uczestnictwa w całym Triduum, od Mszy wieczornej w Wielki Czwartek do nieszporów Niedzieli Wielkanocnej / przynajmniej do Mszy w dzień Zmartwychwstania /.

Kontakt