Piąty numer "Siloe" skierowany jest do Czytelników w okresie szczególnego nasilenia naszego oczekiwania na przyjście "Posłanego''.

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" /J 14, 26/

"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" /J 15, 26/

"Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was." /J 16, 7/

"On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi" /J 16, 14-15/

Tajemnica posłania Ducha Świętego ...

Posyła Go Ojciec i posyła Syn. Jeżeli posyła Syn, to nie bez Ojca, bo Duch "od Ojca pochodzi'' i Syn posyła Go od Ojca. Jeżeli posyła Ojciec, to nie bez Syna. Bo Ojciec posyła w imieniu Syna i bierze z tego, co Syn nazywa "moje''.

Duch Święty jest bowiem Duchem Jedności Ojca i Syna, jest owocem tej Jedności czyli miłości.
"Ja miłuję Ojca" / J 14, 31/. "Mnie umiłował Ojciec''/J 15, 9/. Cała mowa pożegnalna Chrystusa przeniknięta jest jedną myślą o miłości, o jedności Ojca i Syna. "Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie" /J 17, 21/. W tym kontekście następuje dopiero objawienie Ducha Świętego. Nie potrafimy zgłębić tej tajemnicy Jedności Ojca i Syna w Duchu Świętym wzgl. tajemnicy pochodzenia Ducha Świętego z Jedności Ojca i Syna. Ale tyle możemy zrozumieć, że posłanie Ducha Świętego jest uwarunkowane przez jedność Ojca i Syna.

To odkrycie wystarczy, aby z niego wydobyć bardzo istotne zastosowanie praktyczne. Także my pragniemy przez naszą modlitwę wzajemnie "posyłać'' sobie Ducha Świętego. Musimy pamiętać, że skuteczność wzajemnej naszej modlitwy o "posłanie'' Ducha Świętego jest uwarunkowane od naszej jedności. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i pomiędzy sobą w braterskiej wspólnocie, tym owocniejsza jest nasza modlitwa. Dlatego obiecuje Pan: "Dalej zaprawdę powiadam wam: jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec" /Mt 18, 19 /.

W okresie oczekiwania Posłanego starajmy się więc jak najbardziej jednoczyć w modlitwie. Niech będzie to okres intensywnych spotkań modlitewnych we wspólnotach. Szczególne okazje do tego to oaza modlitwy na przełomie kwietnia i maja, nowenna modlitewna przed Zesłaniem Ducha Świętego, która rozpocznie się 5 maja, po Wniebowstąpieniu oraz Centralna Oaza Modlitwy w Krościenku w czasie od 12 /piątek wieczorem/ do 14 maja.

Wszystkie oazy modlitwy i wspólnoty modlitewne powinny uczestniczyć w tym wielkim spotkaniu modlitewnym przynajmniej przez swoich delegatów. COM - Centralna Oaza Modlitwy to ogólnopolski dzień wspólnoty grup modlitewnych Ruchu Światło-Życie.

Redakcja

Kontakt