Uzdrowienia w Lourdes

Ponad 10000 osób z odnowy charyzmatycznej uczestniczyło w międzynarodowej pielgrzymce charyzmatycznej do Lourdes w dn. 29.06.1979 - 3.07.1079. Głównym celem przybycia pielgrzymów była modlitwa o łaskę uzdrowienia. 50 osób, doświadczywszy tej łaski stanęło przed komisją 20 lekarzy biorących udział w pielgrzymce. Oficjalna komisja lekarzy z Lourdes nie uczestniczyła w pielgrzymce. Ponieważ procedura weryfikacji uzdrowień jest bardzo długa i skomplikowana, stwierdzono, iż poddanie się jej zgasiłoby spontanicznego ducha pielgrzymki.

Program pielgrzymki obejmował konferencje wygłaszane m.in. przez kard. Suenensa, protektora odnowy charyzmatycznej w świecie oraz znanego francuskiego teologa Reně Laurentin; nabożeństwa uzdrowienia prowadzone były przez ks. Emiliano Tardif. Zauważono ściśle chrystocentryczny charakter tychże nabożeństw. Ukazywano, iż rola Maryi w uzdrowieniach polega na wskazywaniu i przypominaniu, że Jej Syn jest Synem Boga, a więc, jedynym Uzdrowicielem.

W uroczystej liturgii eucharystycznej koncelebrowało 17 biskupów i 400 kapłanów. Tradycyjne elementy pielgrzymki do Lourdes wzbogacone zostały żywą, wyczekującą wiarą pielgrzymów, a także nową wiedzą i doświadczeniem pastoralnym ujawniającym się w odnowie charyzmatycznej.

Wszyscy zjednoczeni w Chrystusie Zbawicielu

Taki był temat III Krajowej Konferencji Charyzmatycznej w Kanadzie. W dn. 1-3.06.79 olimpijski stadion Montrealu gościł 20 000 Kanadyjczyków posługujących się językiem francuskim. We Mszy Św. na zakończenie konferencji, w której głównym celebransem był prymas Kanady ks. kard. Maurice Roy uczestniczyło 50 000 osób. Telewizja kanadyjska transmitowała całość końcowej liturgii. Pouczenia głoszone były przez liderów odnowy charyzmatycznej z całego świata. Arcybp Helder Camara z Brazylii, wskazując na konieczność równowagi między relacjami wertykalnymi / z Bogiem / a horyzontalnymi / z ludźmi / w dziele ewangelizacji pojętej personalistycznie, skierował do zebranych upomnienie: "Nie myślcie moi bracia, że jesteście lepsi od tych, którzy nie znają Boga. Nie jesteście lepsi. Jesteście bardziej odpowiedzialni''.

Ze względu na trwający międzynarodowy rok dziecka w pouczeniach i przemówieniach szczególną uwagę zwrócono na miejsce dziecka w liturgii i ewangelizacji. Podkreślano m.in. to, że konieczne jest wyłonienie się wspólnot, w których dziecko będzie miało szansę wzrastania w warunkach dostosowanych do jego możliwości. Przygotowano również specjalne seminaria dla dzieci w ramach konferencji.

Algieria, Algiers

Około 90 osób wyznania katolickiego, anglikańskiego, koptyjskiego, ewangelickiego, reformowanego oraz metodystycznego zgromadziło się podczas święta Zesłania Ducha Świętego na I ekumenicznej konferencji odnowy w Duchu Świętym w Algierii. Zarówno głoszone orędzia jak i proroctwa wskazywały na konieczność bardziej wyrazistego stawania się ludem Pana.

Hiszpania, Burgos

Dal ponad 200 osób z 66 grup modlitewnych odpowiedzialnych za prowadzenie spotkań modlitewnych zorganizowano tygodniowe rekolekcje formacyjne. Zajęcia prowadzone były m.in. przez ks. Tomasza Forrest z Międzynarodowego Biura Łączności oraz Harvě-Marie Catta ze wspólnoty Emmanuel w Paryżu.

Malta, Valletta

Ponad 600 osób zaangażowanych w odnowę charyzmatyczną zgromadziło się na rynku Valletty w dzień Zielonych Świąt na Eucharystię koncelebrowaną przez 15 kapłanów. Po Mszy Św. odbyło się nabożeństwo uzdrowienia. Uroczystości te, poprzedziły 40-dniowe przygotowania, na które składały się różnego typu rekolekcje, szkolenia oraz spotkania modlitewne.

Meksyk, Puebla

W dokumencie pt. "Ewangelizacja w Ameryce Łacińskiej obecnie i w przyszłości'', wydanym przez episkopat latynoamerykański jako wynik III CELAM, rozległy dział / par. 198-208 / poświęcono manifestacji Ducha Świętego w Kościele współczesnym. Wspomniana została również odnowa charyzmatyczna. Zwrócono uwagę m.in. na pilne zadanie: "podtrzymywania wzajemnego oddziaływania między liturgią a rozpowszechnioną pobożnością spontaniczną, tak, by można było powiązać w klarowny i roztropny sposób grupy modlitewne i charyzmatyczną żywotność''.

Stany Zjednoczone, Steubenville

W czerwcu, podczas V Krajowej Konferencji Odnowy Charyzmatycznej dla Kapłanów i Diakonów zebrała się 1160 osobowa grupa kleru. Biorący udział w konferencji Abp Jean Jadot, Delegat Apostolski dla Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę na uderzającą cechę odnowy charyzmatycznej jaką jest mocna wiara w wielkie i potężne działanie Boga wśród swojego ludu.

wg INTERNATIONAL NEWSLETTER 5/1979/V

Kontakt