"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi''.

Pierwsza homilia wygłoszona przez Wielkiego Pielgrzyma Jana Pawła II na polskiej ziemi, podczas Mszy Św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 2.06.1979, zakończyła się przejmującą modlitwą - wołaniem:


" I wołam, ja, Syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam z Wami wszystkimi:


Niech zstąpi Duch Twój ! Niech zstąpi Duch Twój !
I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi ! Amen''.


Ta modlitwa Papieża nie może zamilknąć, nie może pozostać bez echa, musi zostać podjęta, musi być kontynuowana. Ona musi wyzwolić wielką, intensywną, gorącą modlitwę o zstąpienia Ducha Świętego na TĘ ZIEMIĘ , która nazywa się Polską roku 1979 i 1980.


Kto ma podjąć tę modlitwę, kto ma być jej kontynuatorem ?


Pragnęlibyśmy, aby podjęły ją przede wszystkim oazy modlitwy tego i następnego roku !


Począwszy od następnej serii oaz modlitwy, przypadającej na dni 30.11 - 1.12, a więc na Pierwszą Niedzielę Adwentu, pragnęlibyśmy te spotkanie uczynić miejscami, w których wielokrotnym echem odbija się wołanie Papieża:


"Niech zstąpi Duch Twój ! I odnowi oblicze Ziemi ! Tej Ziemi !''.


Pragnęlibyśmy, aby to echo rozchodziło się coraz silniej i szerzej poprzez następne serie oaz modlitwy - aż do Centralnej Oazy Modlitwy następnego roku, na Zesłanie Ducha Świętego. Wtedy to, w pierwszą rocznicę / liturgiczną / pielgrzymki Papieża, pragniemy zwołać wielkie, ogólnopolskie spotkanie modlitewne, w który zespoliłyby się w jedno wołanie modlitewne z całego kraju.


W tej wielkiej modlitwie chcemy położyć akcent na ostatnie słowa Papieża, błagającego Ducha Świętego o odnowienie oblicza TEJ ZIEMI. Chcemy objąć tą modlitwą naszą ojczyznę z znaczeniu jak najbardziej konkretnym: w obecnych granicach, ze wszystkimi jej mieszkańcami, ze wszystkimi instytucjami i siłami, w tych granicach działającymi. Dla tego wszystkiego bez żądnego wyjątku chcemy prosić o tchnienie odnowy, o tchnienie Ducha, który by wszystko otworzył na przyjęcie Chrystusa. Ta wielka modlitwa ma służyć przygotowaniu akcji ewangelizacyjnej, która pod hasłem "Otwórzcie drzwi Chrystusowi'' ma objąć wszystkich Polaków i innych ludzi mieszkających w obecnych granicach Polski.


Aby ta modlitwa o odnowienie oblicza "Tej Ziemi'' była bardzo konkretna a przez to skuteczna, chcielibyśmy podjąć wysiłek takiego poszerzenia sieci oaz modlitwy, aby przynajmniej jedna oaza przypadła na jedno województwo. W przygotowaniu oazy modlitwy w danym punkcie należałoby potem bardzo konkretnie ukazać sytuację i zadania ewangelizacyjne "Tej Ziem '' w znaczeniu tego województwa / niezależnie od potrzeb całej Ojczyzny /. W ten sposób modlitwa byłaby równocześnie budzeniem poczucia odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnych ludzi, instytucji, rejonów, dziedzin i przejawów życia.


W najbliższych tygodniach przedstawiciele centralnej diakonii modlitwy będą się starali nawiązać kontakt ze wszystkimi ośrodkami, gdzie odbywają się oazy modlitwy, aby omówić przygotowanie zasygnalizowanej akcji modlitewnej i utworzenie nowych punktów oaz modlitwy. Pragnęlibyśmy, aby noworoczna oaza modlitwy odbyła się już we wszystkich 49 województwach.

Kontakt