Siloe, nr 11, październik 1979


a) ICO zmienia adres


ICO - Międzynarodowe Biuro Łączności / International Communication Office / już od 1967 służy grupom modlitewnym na całym świecie. Do zadań ICO należy: przygotowanie międzynarodowych kongresów odpowiedzialnych grup modlitewnych, dostarczanie książek, kaset i innych materiałów dotyczących odnowy charyzmatycznej do poszczególnych krajów, dokonywanie tłumaczeń, wydawanie roczników przedstawiających rozwój grup modlitewnych w świecie / International Directoryy of Catholic Charismatic Prayer Groups /, jak również wydawanie biuletynu: ICO Newsletter informującego o rozwoju i działalności ruchu charyzmatycznego w poszczególnych krajach świata. Pierwsza siedziba biura znajdowała się w Stanach Zjednoczonych w mieście Ann Arbor w stanie Michigan. We wrześniu 1976 została przeniesiona do Brukseli / Belgia / w celu nawiązania bliższej współpracy z kard. L. J. Suenensem. Po dwuletniej działalności w związku ze wzmożeniem pracy oraz powiększeniem się zespołu pracowników zaistniała potrzeba przeniesienia biura do większego niż dotychczas pomieszczenia. Kard. Suenens udostępnił ICO część swojej rezydencji w Brukseli. Oto nowy adres biura:


International Communication Office


Boulevard de Smet de Naeyer, 570 a


1020 Bruxelles, Belgia


tel. /02/ 479-85-65


godziny urzędowania: 9.30 - 16.30 - od poniedziałku do piątku


b) Hiszpania - Trynidad


W pierwszych dniach stycznia 1979 ponad 1 500 mieszkańców wysp indyjskich uczestniczyło w III Karaibskiej Kongregacji Charyzmatycznej odbywającej się pod hasłem: "Chrystus nasz Chleb powszedni''. Brali w niej udział: bp Sydney Charles z Grenady, abp Antoni Pantin z Trynidadu oraz bp Antoni Dickson z Barbados. Konferencję głosił m.in. ks. Tom Forrest / dyrektor ICO /. Kongregację poprzedziło spotkanie odpowiedzialnych w ruchu odnowy, w wyniku którego utworzono pierwszą karaibską Diakonię Odnowy w Duchu Świętym.


c) Hiszpania - Barcelona


Około 105 kapłanów z różnych części Hiszpanii uczestniczyło w rekolekcjach charyzmatycznych dla kapłanów, które odbyły się od 16 do 22 kwietnia. Nauki rekolekcyjne prowadził głównie ks. Tom Forrest CSSR z ICO oraz ks. Edouard Gueydan SJ z Francji. W ostatnim dniu rekolekcji w ramach spotkania modlitewnego okolicznych grup modlitewnych, kapłani dali świadectwo temu, co Duch Święty dokonał w nich w ostatnich dniach.


d) Włochy - Rimini


II Krajowa Kongregacja zgromadziła w Rimini 7 000 osób z 390 włoskich grup modlitewnych. Podczas głównej konferencji ks. Natale Merelli, legat do spraw odnowy charyzmatycznej podkreślił, iż odnowa jest źródłem mocy w służbie Kościołowi. Uczestniczący w Konferencji bp Giovanni Locatelli z Rimini wyraził swoją radość z powodu rozszerzania się odnowy we Włoszech. Jednym z jej owoców są liczne powołania do stanu zakonnego i kapłańskiego. Podczas liturgii kończącej Kongregację, na apel celebransa wystąpiło ponad 100 osób zdecydowanych na całkowite oddanie swego życia Panu.


e) Meksyk - Puebla


Podczas trwania III Konferencji Ogólnej Biskupów Ameryki Łacińskiej / CELAM / w dn. 27 I - 12 II 1979, w której uczestniczył papież Jan Paweł II około 400 osób z odnowy charyzmatycznej przewinęło się przez Dom Modlitwy w Puebla. Dom Modlitwy został otwarty z wyraźnym zamiarem wspierania modlitwą CELAM III.


f) Jezus '79 - kolejny cud ekumeniczny


W wigilię Zielonych Świąt 1979 w różnych częściach świata odbyło się ponad 45 / z tego 33 w USA / wielkich spotkań ekumenicznych zwanych stadionowymi spotkaniami ekumenicznymi ze względu na miejsce gromadzenia się na wspólną modlitwę przedstawicieli różnych wyznań / zob. Siloe 8, relacje ze spotkania Jezus '78 /. W jednym z takich spotkań, które odbywało się w Oklahoma City /USA/ uczestniczył kard. L.J. Suenens. Obecność rzymsko - katolickiego kardynała wśród 5 500 członków różnych wyznań duchowni kościołów protestanckich uważają za wydarzenie o znaczeniu profetycznym, jeden z pastorów luterańskich określił ją jako cud sam w sobie. Zaś belgijski kardynał powiedział: "Zobaczmy - że naprawdę stanowimy jedno, na przekór temu wszystkiemu, co uczyniła historia, by nas rozdzielić''.


Charakterystyczną dla wszystkich spotkań tego typu jest atmosfera miłości i jedności. Jedność rozpoznaje się jako potrzebę teraźniejszości, potrzebę, która może i powinna być natychmiast zaspokojona. Podstawą tej jedności jest wspólna dla wszystkich chrześcijan wiara w podstawowe prawdy biblijne: "Łączmy się z tym, w co wspólnie wierzymy. Wszyscy chrześcijanie wierzą w Ducha Świętego. Zielone Święta są świętowaniem Jego zesłania na świat'', powiedział kard. Suenens. Biskup Brukseli prosił duchownych protestanckich, by nazywali go swoim bratem, a w swoich wystąpieniach podkreślił przede wszystkim konieczność wspólnej modlitwy stawiając ją nawet ponad dialogiem teologicznym.


Podobne spotkania modlitewne odbyły się w Irlandii, Algerii, Australii, Anglii i Afryce Południowej. Wzięło w nich udział ponad 200 000 osób. Wszystkie stanowią znak żywego dążenia do jedności chrześcijan w dzisiejszym Kościele.


/ Wiadomości zaczerpnięte z "ICO Newsletter '' IV/1979/2 i V/1979/3 oraz "New Covenant'' 9/1979/2 /.


Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca waszego


i od Pana, Jezusa Chrystusa.


Odpowiedzialny za treść listu:


ks. Franciszek Blachnicki


Kontakt