Siloe, nr 11, październik 1979


Oddajemy w Wasze ręce specjalny numer Siloe, poświecony wydarzeniom dotyczącym wszystkich grup modlitewnych w Polsce, których byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach. Ożywienie duchowe widoczne już od kilkunastu lat wśród katolików na Zachodzie i określane tam jako odnowa charyzmatyczna, w Polsce wyraźnie zaczęło się od 1975. Obecnie istnieje w naszym kraju około 50 grup modlitewnych różnego typu i wciąż jeszcze powstają nowe.


Jednym z nurtów prowadzących ku otwarciu się na działanie Ducha Świętego jest Ruch Światło-Życie. Prowadząc ku pogłębieniu życia modlitewnego osobistego i wspólnotowego oraz ukazując Biblię jako Księgę Życia, stwarza on warunki sprzyjające usłyszeniu głosu Boga i daniu odpowiedzi na Jego wezwanie. Nie wszyscy członkowie ruchu utożsamiają się z Odnową w Duchu Świętym. Istnieje jednak kilkanaście grup modlitewnych związanych z tym ruchem, dla niektórych zaś ów ruch był pierwszą inspiracją.


Oprócz wyżej wspomnianych jest wiele grup modlitewnych, które wyłoniły się z duszpasterstw akademickich czy z innych ośrodków duszpasterskich. Na ożywienie tych grup wpłynęły kontakty z przedstawicielami Odnowy z Ameryki czy z Europy / zwłaszcza Brukseli /.


Początkowo grupy modlitewne działały oddzielnie, kontaktując się ze sobą tylko sporadycznie. Brak doświadczenia, brak odpowiednich materiałów i wynikające stąd nieporozumienia, zrodziły potrzebę ściślejszej współpracy, wzajemnej pomocy i wskazały również na konieczność utworzenia ośrodka informacyjnego. W związku z tym w dn. 11 - 12 II 1977 odbyło się w Izabelinie k. Warszawy pierwsze spotkanie odpowiedzialnych grup modlitewnych. Zgromadziło ono ok. 30 osób z różnych miast Polski.


Drugie spotkanie tego typu odbyło się w dn. 5 - 9 II 1979 w Dursztynie k. Nowego Targu, a trzecie w dn. 21 - 22 IV 1979 w Magdalence k. Warszawy. Owocem tych spotkań było wskazanie konkretnych form współpracy między grupami a także utworzenie zespołu koordynacyjnego spełniającego rolę informacyjną i służebną w stosunku do wszystkich grup.


Bardzo ważnym wydarzeniem, jak gdyby uwieńczeniem poprzednich było spotkanie przedstawicieli grup modlitewnych z kard, Suenensem podczas jego wizyty w Polsce w dn. 12 VI 1979.


Niniejszy numer zawiera sprawozdania ze wspomnianych wyżej wydarzeń oraz fragmenty wypowiedzi uczestniczących w nich gości. Ponieważ relacje te są dość obszerne, zrezygnowaliśmy w tym numerze z tradycyjnych działów. Jeśli chodzi zaś o dział "W Oazie Modlitwy'', postanowiliśmy, by zmienił on w przyszłości nieco swój charakter. Proponujemy, by sugestie do przeprowadzania OM nadsyłane były również przez was. Ponawiamy również prośbę o świadectwa z poszczególnych ośrodków. Do konferencji można będzie wykorzystać materiały zawarte w podręczniku "Szkoła modlitwy'' pod red. S. Jadwigi Skudro, który niebawem się ukaże. W obecnej serii OM radzimy skorzystać z sugestii zawartych w Siloe 6 lub posłużyć się artykułami z innych numerów.


Z radością donosimy jeszcze, że w wyniku warszawskiego spotkania powołany został 3-osobowy zespół redakcyjny naszego listu Siloe. Osoby tworzące zespół reprezentują grupy modlitewne wywodzące się z różnych środowisk. Dzięki temu pisemko nasze staje się bardziej powszechne - zarówno za względu na zespół redakcyjny jak i krąg czytelników. W związku z tym, zwracamy się do was z gorącą prośbą o modlitwę w intencji naszego zespołu: abyśmy umieli jak najlepiej Wam służyć, by nasza praca przyczyniała się do dzieła budowania i zespalania Ciała Chrystusa. Prosimy również o Wasze odpowiedzi nasz list: uwagi, sugestie, świadectwa, artykuły - tak, aby więź między nami mogła wzrastać.


Redakcja

Kontakt