Siloe, nr 9, luty 1979

Redakcja otrzymała kilka listów z noworocznych oaz modlitwy, których fragmenty przytaczamy.

"Przeżycia rekolekcyjne były jak zwykle bardzo wielkie, pozwoliły nam z nowym zapałem stanąć do pracy w nowym roku. W czasie OM odwiedził nas bp Stanisław Sygnet, który skierował do nas swoje pasterskie słowo, a następnie połamał się z nami opłatkiem. Noworoczna OM pozwoliła nam przeżyć te jakże podniosłe dni w modlitewnej łączności z Chrystusem''.

"Przedwczoraj wróciłem z OM z Kępnicy koło Nysy. Przyjechało tam około 25 osób, aby przeżyć "sylwestra'' bez radia, telewizji, zabawy, szampana i innych środków wywołujących chwilową wesołość. Przybyli, aby przeżyć prawdziwą radość spotkania z Bogiem.

... W sobotę późnym wieczorem, kolega, którego po raz pierwszy przyprowadziłem na oazę modlitwy, pełen radości powiedział mi, że czegoś podobnego nigdy jeszcze nie spotkał. "Tu wprost powietrze przesiąknięte jest Bogiem, Jego obecność po prostu wyczuwam wszędzie''.

... Życie jest tak piękne, gdy wyczuwa się Pana tak blisko: we wspólnocie, w ludziach, w uśmiechu, dosłownie we wszystkim dookoła. Wtedy ludzie nieznajomi stają się tak bliscy, że aż nie można powstrzymać się od wyładowania swojej radości w przepojonym Bogiem uśmiechu.

... Nocna modlitwa - kulminacyjny punkt oazy. Bóg jest z nami. Daje odczuć swoją obecność każdemu. Czuję, że nie mówię w pustkę, bo On jest tak blisko...''

...Przed sama północą przepojony duchem bożym śpiew: "Ciebie Boga wysławiamy''. Po północy - życzenia. Radość, radość i jeszcze raz radość. nieznajomi ludzie są tak bliscy, tak życzliwi, tak radośni. Każdy chce dzielić się swą radością. Bóg w ludziach uśmiecha się do nas.

... Po obiedzie trzeba już wracać do domów. Z jednej strony szkoda, lecz z drugiej:

"chcę krzyczeć to z wierzchołków gór,

chcę, aby poznał świat -

Miłości Pan dziś do mnie wszedł -

każdemu chcę Go dać''.

Chcę Go dać w domu, w szkole, na spotkaniu oazowym, po prostu wszędzie. Bo po to przecież jestem na OM

- abym miał Boga w sobie,

- aby przeze mnie inni mogli Go otrzymać ...''

/Kępnica k. Nysy /

"Noworoczna oaza modlitwy, zaczynamy to doceniać, jest oazą specyficzną. Proponujemy bardziej szczegółowe jej zaprogramowanie. Mijanie czasu jest w każdym dniu bardziej dostrzegane i przeżywane. Podkreślają to uczestnicy OM w swoich wypowiedziach''... / Gdynia, 28 osób /

Kontakt