15 tys. osób na pielgrzymce rodzin i małżeństw na Jasnej Górze

jasnagora2Z udziałem ok. 15 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 27. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. Abp Andrzej Dzięga z Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski apelował o miejsce dla Boga w życiu rodzinnym i społecznym. Małżonkowie odnowili ślubną przysięgę, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli przyrzeczenia. Tegoroczna pielgrzymka była szczególnym wołaniem o szacunek dla życia.

W kazaniu podczas Mszy św. celebrowanej na szczycie jasnogórskim metropolita szczecińsko-kamieński przypomniał, że państwo nigdy nie zastąpi wspólnoty rodzinnej, która zawsze pozostanie podstawą i szkołą życia społecznego. – Mądre państwo wspiera mądrym prawem zdrową rodzinę – mówił abp Dzięga. Ubolewał, że „wielu współczesnych tzw. architektów nowego społeczeństwa chciałoby odsunąć tradycyjną rodzinę i zastąpić jej funkcję odpowiednio umocowanymi instytucjami i programami państwowymi”. – Wręcz gołym okiem widać, że już tylko Bóg i trochę Kościół przeszkadza im w swawolnym urządzaniu świata. Powstaje nowa mitologia europejska oparta na diabolicznej niechęci do zaakceptowania Boga w realiach ziemskich spraw – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że „zadziwiają powracające stwierdzenia, że to Bóg ogranicza ludzką wolność, a więc, gdy się odsunie chrześcijaństwo, to się zbuduje raj na ziemi”. Abp Dzięga przypomniał, że „nie będzie raju bez Boga, bo bez trwałych i dobrych wartości nie ma raju”. Zauważył, że taką sytuację przeżywa wiele państw współczesnego świata. – Także Polska jest popychana w tym kierunku pod złudnym szyldem postępu i dołączenia do tzw. państw cywilizowanych. Tylko kto to określił, że rozwój cywilizacyjny polega na odejściu od Boga i od Jego praw? – pytał kaznodzieja.

– Dopóki człowiek jest sobą, dopóki jest człowiekiem, nie może się nic zmienić w jego godności, w akceptowaniu jego natury, w ochronie świętości i nietykalności jego życia i w rozumieniu małżeństwa i rodziny. Tu chodzi o prawdę, tu chodzi o Boga i o miejsce dla Niego, nie tylko w życiu osobistym, prywatnym, ale także w życiu rodzinnym, i także w życiu społecznym. Za tę prawdę trzeba jednak płacić, praktycznie w każdym pokoleniu – stwierdził w homilii abp Dzięga.

Kaznodzieja apelował, by zwłaszcza teraz w czasie kampanii wyborczej nie dać się zwieść słowom wypowiadanym przez kandydatów o rodzinie. – Jak oni teraz pięknie mówią o rodzinie, czy to naprawdę ci sami, co tak niedawno mówili inaczej i głosowali inaczej? Dobrze pamiętamy dyscyplinę partyjną w głosowaniach parlamentarnych, w sprawach sumienia, gdy chodziło o zdecydowanie czy obywatelski projekt ustawy chroniący skutecznie ludzkie życie od poczęcia będzie mógł być procedowany w polskim parlamencie – mówił abp Andrzej Dzięga.

Jak powiedział bp Kazimierz Górny Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, pielgrzymka była modlitwą o to, aby w naszym kraju zawsze szanować życie. „Musimy stać wszyscy w obronie życia, w słownictwie, w zachowaniu, w szacunku dla matki w stanie błogosławionym, musimy wreszcie uczynić taki wysiłek modlitewny i naszą postawą, że dzieci na naszej ziemi polskiej nie będą ginąć”, podkreślił bp Górny.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP przypomniał, że „małżeństwo w Kościele jest sakramentem, w którym Chrystus Pan uświęca małżonków, nijako konsekruje do wypełniania obowiązków rodzicielskich, a nierozerwalność małżeństwa jest fundamentem rodziny”. Podkreślił, że Kościół cieszy się wielką liczbą szlachetnych małżeństw, które wiernie i z miłością budują nadzieję zwycięstwa, jest jednak zasmucony, „że media państwowe wielokrotnie promują rozwody, które są tragedią dla rodziców i dzieci, że lansują związki obce chrześcijańskiemu wychowaniu”.

W darach ofiarnych złożony został m.in. stumetrowy pas materiału z przepisaną na nim instrukcją Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego przekazywania „Donum Vitae”. Instrukcję przepisała młodzież szklona archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z okazji tegorocznego Marszu dla Życia.

Pielgrzymce tradycyjnie towarzyszyło hasło: „Polska odnawia małżeńskie śluby”. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli ślubowanie, dokonany został także akt zawierzenia małżeństw i rodzin Królowej Polski.

Organizatorami pielgrzymki rodzin i małżeństw na Jasną Górę jest m.in. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin (KODR). Należy on do centralnych struktur duszpasterstwa rodzin w Polsce. Do jego zadań, jako organu wykonawczego Rady Episkopatu Polski do Spraw Rodziny, należy informowanie, animowanie i koordynowanie pracy pomiędzy Radą a diecezjami. KODR, współpracując z licznymi specjalistami zajmującymi się problematyką małżeństwa i rodziny, jest cennym źródłem informacji i pomocy osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o małżeństwo i rodzinę. KODR jest też odpowiedzialny za redagowanie i wydawanie biuletynu Sprawy Rodziny oraz podstawowych publikacji z zakresu papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu; pozycji z zakresu teologii, psychologii małżeństwa i rodziny, pedagogiki oraz naturalnego planowania rodziny. Do zadań Krajowego Ośrodka należy także prowadzenie dokumentacji własnej działalności i gromadzenie sprawozdań z działalności Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply