„British Journal of Psychiatry”: aborcja wpływa znacząco na psychikę kobiety

British Journal of  PsychiatryKolejne badania dowodzą, że aborcja wywiera zły wpływ na psychikę kobiet. Najnowsze dane, opublikowane przez renomowane brytyjskie pismo naukowe „British Journal of Psychiatry”, dowodzą, że u kobiet, które przerwały ciążę, o 81 proc. wzrasta ryzyko poważnych zaburzeń psychicznych. Okazało się także, że u podłoża 10 proc. wszystkich kobiecych problemów ze zdrowiem psychicznym leży dokonana wcześniej aborcja.

Szeroko zakrojone badania w tej dziedzinie przeprowadziła prof. Priscilla K. Coleman – psycholog z Uniwersytetu Bowling Green w stanie Ohio w USA. W badaniu, obejmującym 22 osobne projekty naukowe z lat 1995-2009, uczestniczyło ponad 877 tys. kobiet, wśród których prawie 164 tys. dokonało aborcji. W studium wzięto także pod uwagę przypadki, gdy problemy psychiczne pacjentek ujawniły się jeszcze przed tym „zabiegiem”.

Aby uniknąć oskarżeń o uprzedzenia, przyjęto bardzo rygorystyczne kryteria metodologiczne. W ten sposób, jak podkreślają fachowcy, powstało jedno z najbardziej rzetelnych i kompetentnych badań tego rodzaju.

Wynika z niego, że u kobiet, które przerwały ciążę, wzrasta o 34 proc. ryzyko zaburzeń lękowych, a o 37 proc. ryzyko depresji. Kobiety takie o 110 proc. są bardziej skłonne nadużywać alkoholu i o 220 proc. marihuany. Dokonana aborcja ma także wpływ na ryzyko popełnienia przez kobietę samobójstwa (155 proc.).

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply