Abp Marek Jędraszewski: chrześcijaństwo broni życia zgodnego z prawem naturalnym

Abp Marek JędraszewskiByć chrześcijaninem to żyć rozumnie, według Bożego zamysłu, zgodnie z prawem naturalnym, przyznając każdemu prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci – mówił abp Marek Jędraszewski w kazaniu w czasie Pasterki w łódzkiej katedrze. Przestrzegał za Benedyktem XVI przed filozofią gender i niewłaściwą wizją człowieka.

Po liturgii metropolita łódzki uroczyście wniósł figurkę Dzieciątka Jezus do stojącej na placu katedralnym szopki bożonarodzeniowej.

W homilii abp Jędraszewski przestrzegał przed „życiem tak, jakby Boga nie było”. Zachęcał do życia rozumnego, przypominając, że chrześcijaństwo jest religią Logosu, Bożej Mądrości. Podkreślał, że chrześcijaństwo głosi potęgę Bożego rozumu, objawiającą się w świecie stworzonym. – „Mamy żyć rozumnie, odkrywając, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, i rozum człowieka jest odbiciem Bożej mądrości – mówił abp Jędraszewski. – I dlatego też chrześcijaństwo domaga się, by żyć zgodnie z prawem naturalnym, za którym kryje się sam Stwórca”.

Arcybiskup przypomniał przestrogi Benedykta XVI przed filozofią gender, zakładającą, że to człowiek decyduje o tym, czy jest kobietą czy mężczyzną. „Filozofia ta odrzuca to, co zgodne z naturą i ludzkim rozumem – mówił abp Jędraszewski. – Dziś, jak podkreśla papież, nie zmagamy się już tylko z niewłaściwie pojmowaną wolnością, ale i z niewłaściwą wizją człowieka, z przekonaniem, że wszystko od nas samych zależy, że nie ma Boga, nie ma rodziny, wszystko jest produktem naszego chcenia – powiedział. – Tak skonstruowane społeczeństwo jest skazane na klęskę, pustkę i nicość”.

Metropolita łódzki przypomniał, że tam, gdzie neguje się Boga, zniszczeniu ulega godność człowieka, a kto broni Boga, broni także człowieka.

Abp Jędraszewski mówił także o tym, że być chrześcijaninem oznacza żyć sprawiedliwie, czyli uznawać prawo do życia każdego, od poczęcia do naturalnej śmierci. – „Żadne prawa, które pozwalają na zabijanie drugiego, nie mogą być uznane za prawa sprawiedliwe – mówił arcybiskup. – To największe bezprawie, jakie dzieje się we współczesnym świecie w imię demokracji”.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply