Abp Ziółek: chcemy oddać cześć każdej kobiecie

Łódź - Archikatedra„Chcemy dzisiaj oddać cześć każdej kobiecie, które Bóg w szczególny sposób zawierza człowieka” – mówił w piątek abp Władysław Ziółek podczas Mszy świętej z okazji Dnia Świętości Życia. W trakcie liturgii w łódzkiej katedrze wierni podejmowali zobowiązanie „Duchowej Adopcji”.

Abp Ziółek podkreślił w homilii, że „Maryja jest dla każdej kobiety wzorem takiej realizacji siebie, który zakłada bezinteresowny dar dla drugich, przedkładanie nieraz potrzeb innych wyżej niż własne”. To wyjątkowy typ kobiety, która jest w stanie wziąć na siebie każdy wymiar macierzyństwa, zarówno jego piękno, jak i doświadczenie cierpienia.

„Dlatego jest tak bliska w tym wszystkim matkom, dla których dziecko jest powodem radości i dumy, ale także i powodem bólu, towarzyszeniem na drodze krzyża” – mówił metropolita łódzki.

Właśnie dlatego w modlitwach, szczególnie podczas Dnia Świętości Życia, pamiętamy szczególnie o matkach, „które na wzór Maryi pozytywnie odpowiedziały na swoje powołanie do macierzyństwa”, „o naszych własnych matkach, dziękując im – wobec dobrego Boga – za nasze życie” – mówił hierarcha.

„Ale szczególnie troskliwie otaczamy duchową troską te kobiety, dla których podjęcie decyzji o macierzyństwie jest powodem wielu wątpliwości, wahań, wewnętrznych rozdarć i cierpień. Które do tego daru nie dojrzały. Które nie zgadzają się na swoje macierzyństwo, odbierając je jako ciężar lub wręcz ograniczenie wolności. Otaczamy naszą wstawienniczą modlitwą także te kobiety, które dokonały aborcji, zwłaszcza jeśli trwają nieraz całe życie w cichej żałobie, żyjąc z niełatwą do udźwignięcia świadomością, że już na zawsze pozostaną matkami swoich nienarodzonych dzieci” – mówił abp Ziółek.

„Chcemy w ten sposób oddać cześć każdej kobiecie, której – jak pisze Jan Paweł II w liście apostolskim o godności i powołaniu kobiety [Mulieris dignitatem] – Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza człowieka. W tym tkwi moralna siła kobiety, jej duchowa moc; to w sposób szczególny stanowi o jej powołaniu. Nasza epoka zdominowana przez zdobycze wiedzy i techniki, nastawiona na materialny dobrobyt i odnoszenie sukcesów, niesie z sobą równoczesne zepchnięcie na margines innych; charakteryzuje się stopniowym zanikiem wrażliwości na człowieka, na to, co istotowo ludzkie. W tym sensie – pisze papież – nasze czasy oczekują na objawienie się owego «geniuszu» kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest człowiekiem!” – mówił abp Ziółek.

Metropolita łódzki przypomniał także słowa, które Jan Paweł II powiedział do łódzkich włókniarek podczas spotkania w zakładach „Uniontex”. „Wypowiedziane wówczas słowa nie straciły nic ze swej aktualności, a może właśnie dzisiaj są jeszcze bardziej potrzebne w zrozumieniu powołania kobiety-matki, które bywa często poddawane w wątpliwość z pozycji akcentujących przede wszystkim uprawnienia społeczne kobiety” – mówił abp Ziółek. – Niekiedy patrzy się na jej pracę zawodową jako na awans społeczny, a oddanie się bez reszty sprawom rodziny i wychowania dzieci bywa uważane za rezygnację z rozwoju własnej osobowości, za jakieś zacofanie” – zaznaczył hierarcha.

„To prawda, że równa godność i równa odpowiedzialność mężczyzny i kobiety usprawiedliwia w pełni dostęp kobiety do zajęć publicznych. Jednakże prawdziwy awans kobiety domaga się od społeczeństwa szczególnego uznania dla zadań macierzyńskich i rodzinnych, ponieważ są one wartością nadrzędną wobec wszystkich innych zadań i zawodów publicznych” – podkreślił abp Ziółek.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply