Argentyna: Kościół sprzeciwia się nowej ustawie o sztucznej prokreacji

 Nie wszystko, co jest technicznie wykonalne, jest etyczne i możliwe do zaakceptowania. To stanowisko przypomniał po raz kolejny argentyński episkopat. Tym razem jednak wydał specjalny komunikat odnoszący się do przyjętego ostatnio w tym kraju prawa o legalizacji sztucznego zapłodnienia. Nowe rozporządzenie narzuca obowiązek bezpłatnego wykonywania tego typu praktyk we wszystkich ośrodkach i szpitalach publicznej służby zdrowia.

„Przekazywanie życia ludzkiego ma taką godność, że nie można go ograniczać do zachowania parametrów technicznych. Chodzi tu między innymi o prawo do tożsamości poczętych dzieci. Ponadto ostatnio przyjęta ustawa o «zintegrowanym dostępie do poczęcia medycznie wspomaganego» rodzi niepokój o legalizację nowych form manipulacji życiem ludzkim na etapie embrionalnym” – podkreślają argentyńscy biskupi.

Hierarchowie wskazują także, że w zapisach brak jest wyraźnego zakazu niszczenia embrionów ludzkich w jakiejkolwiek postaci, a także wykorzystywania ich do celów handlowych, przemysłowych czy doświadczalnych. Jasno podkreślają, że jakakolwiek istota ludzka, nawet poczęta w procesie zapłodnienia pozaustrojowego, ma tę samą godność i prawa, jak każdy człowiek.

„Nasz kraj ma mądrą i humanistyczną tradycję prawną ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia. To zabezpieczenie, niezależnie od wyrażanych opcji religijnych, jest wyrazem szacunku, na który zasługuje każde ludzkie życie, a który stoi u podstaw działania systemu praw człowieka” – podkreśla argentyński episkopat.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply