Urugwaj: Artykuły z San José pomagają bronić życia

San JoséUrugwajscy parlamentarzyści, kilku byłych wysokiej rangi ministrów, lekarze, profesorowie prawa a nawet jeden znany piłkarz zaangażowali się na rzecz promocji tzw. Artykułów z San José, przypominających m.in. że nowe życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia oraz że w świetle międzynarodowych przepisów nie istnieje prawo do aborcji. Artykuły, stworzone kilka miesięcy temu przez 31 światowych specjalistów z różnych dziedzin, mają pomóc obrońcom życia w zablokowaniu prób liberalizacji prawa aborcyjnego w tym południowoamerykańskim kraju.

Koalicja rządząca, aby zliberalizować przepisy aborcyjne, potrzebuje głosów centrolewicowej Partii Kolorado. Ta jednak odmówiła poparcia tej inicjatywa powołując się na Artykuły z San José.

Sygnatariusze Artykułów, które powstały w marcu br. w stolicy Kostaryki, przyznają, że nic nie wiedzieli o inicjatywie urugwajskiej, ale wyrazili zadowolenie z tego, co się tam stało. Jedna z autorek dokumentu, szefowa Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny ( C-FAM) Austin Ruse podkreśla, że chodzi o to, by Artykuły żyły swoim życiem oraz były rozpowszechniane na całym świecie i mogli z nich korzystać obrońcy dzieci nienarodzonych.

Niedawno Artykuły z San José zaczęto promować na Filipinach podczas kongresu obrońców życia w Cebu. Wsparł je także tamtejszy Kościół katolicki. Są też rozpowszechniane m.in. w Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, brytyjskiej Izbie Lordów.

Jak podkreślają obrońcy życia, Artykuły mają pomóc rządom i społeczeństwu w promocji praw człowieka dzięki właściwemu zrozumieniu praw dzieci poczętych. Prezentowane tu zapisy odwołują się m.in. do dokumentów uchwalonych przez międzynarodowe organizacje. Wśród sygnatariuszy są m.in.: wybitny bioetyk prof. Robert George z Uniwersytetu Princeton; filozof i konsultor Papieskiej Rady ds. Kultury, prof. John Haldane; filozof, prof. John Finnis z Uniwersytetu w Oxfordzie; słowacka lekarka i deputowana do Parlamentu Europejskiego, Anna Záborská; była minister francuskiego rządu, Christine Boutin; oraz Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba, Carl Anderson. Ze strony polskiej dokument podpisali: prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr Paweł Wosicki oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowiek, dr inż. Antoni Zięba.

W Artykule 5. dokumentu można przeczytać: „Nie istnieje prawo do aborcji w prawie międzynarodowym – ani w drodze zobowiązań traktatowych, ani na mocy międzynarodowego prawa zwyczajowego. Żaden traktat Narodów Zjednoczonych nie może być trafnie cytowany jako ustanawiający lub uznający prawo do aborcji”.

Artykuły z San José dostępne są już w 8 językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim, chorwackim, niemieckim, włoskim i słowackim. Wersja polska znajduje się na stronie http://www.prolife.com.pl/pg/pl/wiadomosci/artykuly_z_san_jose.html.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply