USA: Bojkot instytucji zaangażowanych w działania przeciw życiu

fot. wikipediaGrupa Life Decisions International (LDI) wezwała do bojkotu instytucji oraz osób wspierających Planned Parenthood, największą w USA organizację działającą na rzecz upowszechniania aborcji, antykoncepcji, sterylizacji i permisywnej edukacji seksualnej.

Działalność statutowa utworzonej w 1992 r. Life Decisions International to kwestionowanie cywilizacji śmierci i kultury śmierci. W ostatnich latach LDI koncentruje się na krytyce niezwykle wpływowej, proaborcyjnej Planned Parenthood.

LDI zarządza kilkoma projektami, między innymi:

– Corporate Funding Project (CFP); program skupia się na szkoleniu urzędników korporacyjnych na temat aktywności Planned Parenthood; szkolenia mają na celu przekonanie korporacji do odmowy finansowania aborcjonistów. Jedną z form nacisku jest upublicznienie listy sponsorów Planned Parenthood i wezwanie do ekonomicznego bojkotu tych korporacji. Bojkot polega na odmowie wszelkich kontaktów handlowych ze sponsorami Planned Parenthood – kupna i sprzedaży dóbr oraz usług. Lista jest aktualizowana co najmniej dwa razy w roku. Zawiera nazwy firm, spółek zależnych, produktów, usług, które może objąć bojkot. Podane są adresy kontaktowe każdego przedsiębiorstwa, aby można je poinformować o decyzji bojkotu. Na najnowszej liści znajduje się 256 korporacji, które przekazały środki finansowe na promocję aborcji i antykoncepcji. Wśród nich są m.in.: Bank of America, eBay, Nike, Marriott, ING, Johnson & Johnson.

– Organization Watch; program skupia się na pracy z organizacjami pozarządowymi; wiele z nich mniej lub bardziej świadomie zaangażowało się w działalność Planned Parenthood lub w inne formy upowszechniania kultury śmierci; LDI publikuje również listę zwaną Dishonorable Mention (niegodziwe członkowsko), na którą trafiają organizacje współpracujące z aborcyjnym biznesem. Możemy tam znaleźć: Lions Clubs, American Cancer Society, Ronald McDonald House Charities, The Salvation Army, YWCA, YMCA, American Diabetes Association i, niestety, wiele innych.

– Celebrity Watch; program skupia się na pracy z tzw. celebrytami, czyli osobami często pojawiającymi się w mediach masowych (najczęściej są to aktorzy, piosenkarze, pisarze, sportowcy czy dziennikarze); LDI publikuje listę celebrytów publicznie popierających prawo do aborcji i inne składniki kultury śmierci. Aż żal patrzeć, że znajdują się na niej takie osoby jak: Glenn Close, Jodie Foster, Morgan Freeman, Ed Harris, Susan Sarandon, Meryl Streep, Salma Hayek….

Jak powiedział Kenneth C. Garvey, dyrektor LDI ds. komunikacji, bojkot przynosi bardzo konkretne rezultaty. Grupa Life Decisions International szacuje, że dzięki jej programom, w ciągu 18 lat na konta Planned Parenthood trafiło ponad 40 mln dolarów mniej.

Tłumaczenie i opracowanie HLI na podstawie: Life Decisions International i LifeNews.com

Strona internetowa Life Decisions International – http://www.fightpp.org

(za www.pro-life.org.pl)

You Might Also Like

Leave a Reply