Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie – nowa inicjatywa obrońców życia

Certyfikat - Kandydat Przyjazny Życiu i RodzinieCertyfikaty Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie będzie przyznawać od 30 sierpnia Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. W ten sposób chce pomóc wyborcom w rozpoznawaniu posłów i kandydatów na posłów, którzy będą w Sejmie walczyć o maksymalną ochronę życia ludzkiego i poprawę bytu rodzin w Polsce.

Ponad 600 tys. osób podpisało projekt ustawy zakazującej aborcji w Polsce, a 25 proc. wyborców nie wie na kogo zagłosować – przypominał podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie Jacek Sapa, z-ca pełnomocnika Komitetu. – Chcemy tym wyborcom pokazać kandydatów, dla których wartości takie jak życie ludzkie i rodzina są ważne niezależnie od partyjnych barw.

Zdaniem Sapy, akcja ma przełamać stereotyp, że poseł reprezentuje swoją partię. – Posłowie mają reprezentować swoich wyborców – podkreśla. I dodaje, że ambitnym celem akcji jest 460 posłów nowej kadencji z certyfikatami. Na razie zainteresowanie akcją okazali głównie kandydaci, którzy startują do Sejmu po raz pierwszy.

By otrzymać certyfikat, trzeba podpisać deklarację, która zawiera dwa punkty: „deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną życia ludzkiego” i „deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia wartości rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym”.

Informacje o akcji rozdawania certyfikatów mają pojawić się w radiu i w internecie w formie spotów. Komitet „Stop aborcji” wyśle też listy informacyjne do komitetów wyborczych w całym kraju.

Listy z nazwiskami kandydatów i posłów, którzy podpisali deklarację, ukażą się na stronach nienarodzeni.org.pl i prawodozycia.pl

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply