Dojrzałość chrześcijańska

Metodą „Burzy mózgów” na dwóch osobnych kartkach wypisać skojarzenia ze słowami „dojrzałość”, „chrześcijanin”.

Następnie na podstawie wypisanych cech napisać wspólnie definicję dojrzałego chrześcijanina. Każdy znajduje dwa wzory osobowe dojrzałego chrześcijanina (pierwszy to osoba znana, drugi ktoś z najbliższego otoczenia), które przedstawia grupie.
Każdy pisze u góry kartki własne imię i nazwisko, dzieli kartkę na dwie części – plus i minus – następnie na podstawie wcześniejszej definicji wpisuje cechy dojrzałego chrześcijanina w odpowiednią rubrykę (plus – posiadam je, minus – nie posiadam). Grupa wypisuje sposoby osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej, które są stosowane w formacji RŚŻ. Do pracy własnej – każdy zastanowi się nad tym na ile jest wierny sposobom, metodom formacyjnym Ruchu (namiot spotkania, słowo życia itd.).

You Might Also Like

Leave a Reply