Dr Antoni Zięba: w temacie obrony życia mamy w Polsce katastrofę medialną

Antoni Zięba„Bł. Jan Paweł II i obrona ludzkiego życia”- to temat spotkania w ramach cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”, które odbyło się 18 czerwca wieczorem w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Gościem spotkania był dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. – Dzięki jego pontyfikatowi obrona życia nabrała nowego rozmachu w skali świata – mówił o papieżu Polaku dr Zięba. Ubolewał jednocześnie, że „w temacie obrony życia mamy w Polsce katastrofę medialną”. – I my tę karykaturę współtworzymy przez bierność, nie sięgając m.in. do prasy katolickiej, która o tych sprawach uczciwie i rzetelnie pisze – dodawał.

Wspominając swoje spotkania z Janem Pawłem II dr Antoni Zięba podkreślił, że „Jan Paweł II był nauczycielem Ewangelii życia”. – Dzięki jego pontyfikatowi obrona życia nabrała nowego rozmachu w skali świata – podkreślił dr Zięba.

„Dla mnie decydującym momentem, w którym stałem się obrońcą życia ludzkiego, była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. Lektura przemówień Jana Pawła II, zwłaszcza przemówienie z 7 czerwca 1979 r. wygłoszone w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmieniły moje życie” – wspominał dr Zięba. – Wówczas papież wygłosił najważniejsze wezwanie do modlitwy w obronie życia ludzkiego – dodał.

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia podkreślił, że to właśnie wtedy zrodził się pomysł Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci. – Cele tej Krucjaty były dwa: obudzić sumienie narodu i uwrażliwić na nienaruszalną godność człowieka oraz modlitwa o zniesienie ustawy aborcyjnej – mówił prelegent.

„Krucjata oficjalnie rozpoczęła się 12 października 1980 r. i po 12 latach w 1993 r. w Polsce uchwalono ustawę chroniącą życia” – opowiadał współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci.

„Jan Paweł II był ogromnie zadowolony z tej ustawy, chociaż nie jest ona doskonała” – podkreślił dr Zięba.

Mówiąc o istocie obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci prelegent przypomniał, że „batalia o życie to batalia o prawdę: kto jest Dawcą życia, kiedy zaczyna się życie i jakie są skutki aborcji”.

Uczestnikom spotkania dr Zięba nakreślił także historię legalizacji aborcji w Europie i w Polsce. Przypomniał, że pierwszą dyrektywą legalizującą aborcję w Europie była dyrektywa Lenina z 18 listopada 1920 r. Natomiast pierwszą legalizację aborcji w Polsce przeprowadzili hitlerowcy 9 marca 1943 r. Natomiast drugą legalizację aborcji wprowadziły w Polsce władze komunistyczne 27 kwietnia 1956 r.

Dr Zięba odniósł się również do kwestii in vitro i edukacji seksualnej w Polsce. – Nieprawdą jest w przekazie medialnym powtarzanie, że nie mamy regulacji prawnej ws. in vitro. Otóż jest ona zapisana w Kodeksie Karnym w artykule 157a – stwierdził dr Zięba.

„W temacie obrony życia mamy w Polsce katastrofę medialną” – uznał prelegent. – Mamy karykaturę dyskusji o obronie życia ludzkiego. Skoro po dwudziestu latach studenci uniwersytetu nie znają definicji aborcji. I my tę karykaturę współtworzymy przez bierność, nie sięgając m.in. do prasy katolickiej, która o tych sprawach uczciwie i rzetelnie pisze – zauważył Zięba.

– Natomiast wartościowa edukacja seksualna w szkołach jest wprowadzona od wielu lat w ramach wychowania w rodzinie, gdy uczy się o czystości i wstrzemięźliwości. Katecheci są tu na pierwszej linii frontu – zauważył prelegent.

Apelując o konieczność „mądrej obrony ludzkiego życia” dr Antoni Zięba przywołał słowa prezydenta USA Ronalda Reagana, który kiedyś powiedział, że „Ameryka nie przetrwa jako wolny kraj jeśli będą ludzie, którzy będą decydowali o życiu innych. Modlitwa i działanie są potrzebne dla ratowania życia człowieka”. – Aborcja również w Polsce nie jest znakiem wolności, współczesności i demokracji – podsumował dr Zięba.

Organizatorem spotkania był Krzysztof Witkowski twórca i dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply