Dzieła miłosierdzia podejmowane przez Ruch Światło-Życie

W spotkaniu o miłosierdziu na pewno trzeba, aby grupy wypisały dzieła miłosierdzia podejmowane w Ruchu ogólnie i w środowiskach lokalnych oraz indywidualnie.

Aż prosi się cytat z ostatniej pielgrzymki Ojca Św., ale nie mam tych tekstów przy sobie. Można też podzielić się doświadczeniem miłosierdzia we własnym życiu, jako wstęp do spotkania. W tym spotkaniu powinna wyjść świadomość uczestników odnośnie do dzieł miłosierdzia podejmowanych przez Ruch (nie należy podpowiadać, raczej zobaczyć co sami wiedzą i widzą). Natomiast w podsumowaniu trzeba by pokazać pełnię tych działań i ich przenikanie do różnych diakonii. Ewentualnie można wypisać wszystkie diakonie w Ruchu i dać uczestnikom do uzupełnienia o dzieła miłosierdzia, które dana diakonia podejmuje – to nawet może być bardziej konkretne.

You Might Also Like

Leave a Reply