Europejska Nagroda Obywatelska dla Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, organizacja społeczna z siedzibą w Poznaniu, otrzyma w tym roku Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski. Promotorem przyznania wyróżnienia był wielkopolski poseł PiS do PE Konrad Szymański.

Powołana w 1992 r. Federacja zrzesza obecnie 136 ruchów działających na rzecz respektowania prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wspierania rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania.

„Chciałbym bardzo, by takie organizacje jak Federacja były jak najbardziej widoczne w Europie. Świadectwo pomocy rodzinie oraz wieloletnie działania na rzecz obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci są dziś tym ważniejsze, że bardzo często bywają w Unii Europejskiej podważane. Jeśli Europa ma pokonać swój, nie tylko finansowy, kryzys, niezbędny jest powrót do tradycyjnych wartości, z rodziną na czele” – mówi europoseł Konrad Szymański.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagrody Szymański wskazywał, m.in. że Federacja w swojej stałej działalności promuje realizację szeregu fundamentalnych zasad zawartych w traktatach europejskich – szacunku i ochrony godności ludzkiej, prawa do życia, prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej rodziny.

Głównymi celami działalności Federacji są: inspirowanie i popieranie działań zmierzających do respektowania w systemie prawnym prawa do życia; praca formacyjna upowszechniająca w społeczeństwie postawy poszanowania każdego życia ludzkiego; kształtowanie prawa dotyczącego spraw rodziny oraz dążenie do oparcia go na Karcie Praw Rodziny; kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa obrona godności ciała ludzkiego.

Federacja prowadzi swoje działania m.in. poprzez wydawanie dwumiesięcznika „Głos dla Życia”, organizację cyklicznych „Marszy dla Życia”, przygotowywanie raportów nt. możliwości pomocy dzieciom poczętym i rodzinie, zbieranie podpisów poparcia pod postulatami ochrony prawa do życia dzieci poczętych, organizację konferencji prasowych, sympozjów, wydawanie filmów i publikacji.

Federacja wspiera również powstawanie i działalność poradni rodzinnych oraz tzw. anonimowych okien życia dla noworodków urodzonych przez kobiety znajdujące się w sytuacji życiowej bez alternatywy.

Parlament Europejski utworzył „Europejską Nagrodę Obywatelską” w 2008 roku, aby nagradzać Europejczyków za nadzwyczajne osiągnięcia. W tym roku parlamentarzyści przedstawili 61 kandydatów z 19 państw UE. Krajowe a następnie centralne jury wybrało ostatecznie 37 laureatów nagrody.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply