Gniezno: spotkanie duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego

Gniezno - KatedraGniezno będzie gościć duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego z dziewięciu diecezji zachodniej Polski. Dwudniowe spotkania zaplanowane na 6-7 marca ma służyć wymianie doświadczeń i prezentacji działań podejmowanych na rzecz rodziny w poszczególnych diecezjach.

Jak informuje ks. Franciszek Jabłoński z Referatu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, spotkania takie odbywają się co roku, w poszczególnych rejonach Polski, każdorazowo w innej diecezji. W gnieźnieńskich obradach wezmą udział duszpasterze rodzin i diecezjalni doradcy życia rodzinnego z diecezji: bydgoskiej, kaliskiej, legnickiej, świdnickiej, włocławskiej, sosnowieckiej oraz archidiecezji poznańskiej i wrocławskiej.

„Celem tych spotkań jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i omówienie bieżących problemów. Uczestnicy mają także okazję bezpośrednio przyjrzeć się pracy duszpasterstwa rodzin w konkretnej diecezji i najlepsze rozwiązania wykorzystać później u siebie” – tłumaczy ks. Jabłoński.

W ramach spotkania przewidziano wykłady, dyskusję, wizytę w jednej z Parafialnych Poradni Rodzinnych oraz prezentację Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia z uczestnikami obrad spotka się prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Będą oni również uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w katedrze gnieźnieńskiej. We wspólnej modlitwie wezmą udział także małżonkowie obchodzący jubileusz małżeństwa, a także doradcy życia rodzinnego z archidiecezji gnieźnieńskiej.

W spotkaniu w Gnieźnie oprócz doradców życia rodzinnego i duszpasterzy rodzin uczestniczyć będą także: bp Grzegorz Kaszak – delegat Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski, ks. Przemysław Drąg – Krajowy Duszpasterz Rodzin oraz Elżbieta Chojnacka – Krajowy Doradca Życia Rodzinnego, asystent na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply