Jak skutecznie bronić życia we współczesnej Polsce

Polska Federacja Ruchów Obrony ŻyciaSympozjum Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

26 listopada 2011 (sobota), Warszawa, Galeria Porczyńskich, Pl. Bankowy 1, godz. 11.00

Przemiany cywilizacyjne, których jesteśmy świadkami powodują, że sprawy związane z obroną życia i rodziny nabierają coraz większego znaczenia. Wyniki wyborów parlamentarnych nie pozostawiają złudzeń, że w najbliższym czasie ataki na życie i rodzinę ulegną dalszej eskalacji. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak mobilizować siły i przygotować się na wytężoną pracę.

Chcemy, aby służyło temu sympozjum na temat: „Jak skutecznie bronić życia we współczesnej Polsce”

Sympozjum odbędzie się w sobotę, 26 listopada br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Celem sympozjum jest pokazanie, jakie działania w sferze społecznej, edukacyjnej, ustawodawczej przynoszą i mogą przynieść najlepsze efekty w obronie życia i rodziny.

Liczymy na aktywne uczestnictwo i głos tych wszystkich, dla których sprawy obrony życia i rodziny są treścią społecznego zaangażowania.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes , dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes

Program Sympozjum:

11.00 Otwarcie Sympozjum – prezes PFROŻ

11.15 Słowo Wprowadzające
J.E. ks. bp Kazimierz Górny – Przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski

11.30 Prawne aspekty ochrony życia dziecka poczętego i jego matki
prof. Wojciech Łączkowski – b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego

11.50 Medyczne aspekty ochrony życia dziecka poczętego i jego matki
dr Ewa Prokop, prof. n. med. Bogdan Chazan – MaterCare Polska

12.10 Polski model edukacji seksualnej – zagrożenie czy szansa dla obrony życia?
prof. dr hab. Janina Palus – Kraków

12.30 Skuteczność naszego przekazu o miłości i seksualności w dialogu publicznym
dr Szymon Grzelak – psycholog, twórca i realizator programów profilaktycznych

PRZERWA 12.50 – 13.30

13.30 In vitro – porażka i co dalej?
red. Bogumił Łoziński – dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

13.50 Pomoc matkom brzemiennym – sytuacja aktualna i propozycje nowych rozwiązań
Ewa Tomaszewska, Antoni Szymański – senatorowie VI kadencji

14.10 Media jako skuteczny instrument w walce o prawo do życia
dr inż. Antoni Zięba – prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

14.30 Marsze dla Życia jako skuteczna forma kształtowania świadomości prolife
Joanna Szałata – Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Szczecin

14.50 Polska ustawa chroniąca życie w świetle rządowych raportów z jej wykonania
dr Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

15.10 Dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników obrad

15.50 Przyjęcie przesłania, podsumowanie i zakończenie

Rejestracja

Osoba, która chce wziąć udział w sympozju jest proszona o podanie: imienia i nazwiska, adresu mailowego i numeru telefonu

Rejestracji można dokonać na trzy sposoby:

1. pisząc na adres: sympozjum@prolife.com.pl

2. telefonując pod nr tel. 61/ 653 03 91

3. Korzystając z formularza zamieszczonego na stronach Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

You Might Also Like

Leave a Reply