Kolumbia: stanowczy sprzeciw episkopatu wobec eutanazji

Kard. Ruben Salazar GomezEpiskopat Kolumbii potwierdził swój stanowczy sprzeciw wobec projektu ustawy o eutanazji i tzw. samobójstwie wspomaganym. Komentując wydane przez hierarchów oświadczenie, bp José Daniel Falla Robles wyraził ogromne zaniepokojenie nadużyciami, do których może prowadzić przyjęcie aktualnego projektu.

W tekście sygnowanym przez przewodniczącego episkopatu, kard. Rubéna Salazara Gómeza czytamy, że Kościół katolicki z całą stanowczością potwierdza swą dezaprobatę wobec projektu nowego prawa. „Nie przedstawiono narodowi prawdy. Zwolennicy ustawy ukryli przed opinią publiczną jej pełny zakres i intencje tej propozycji. Nie ma ona nic wspólnego z litością i humanitaryzmem; w niczym nie chroni praw chorego. Broni natomiast ciemnych interesów ideologicznych i ekonomicznych. Dyskutowany aktualnie w Kongresie projekt jest w rzeczywistości poważnym zamachem na prawo do życia i zdrowia wszystkich Kolumbijczyków, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych” – czytamy w oświadczeniu.

Zwraca ono też uwagę, że „na nic nie zdadzą się cyniczne kontrole przewidziane w projekcie, kiedy równocześnie wyraźnie zaleca się, by lekarze przeprowadzający eutanazję zaświadczali w dokumentach, że pacjent zmarł z «przyczyn naturalnych». Jest kłamstwem, że byłoby to utrudnieniem przy ewentualnych procesach sądowych. Jak to zawsze bywa, najbiedniejsi Kolumbijczycy będą musieli ponosić straszne konsekwencje propozycji mniejszościowej frakcji parlamentarnej”.

Kard. Salazar Gómez potwierdził pełną dezaprobatę wobec jakiegokolwiek prawa państwowego mającego zalegalizować stosowanie eutanazji. Wezwał też wszystkich Kolumbijczyków, by „promowali autentyczną kulturę życia ludzkiego, w której broni się go i szanuje od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply