José Ramos Ascensão: wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE kamieniem milowym w ochronie życia

Luksemburg - Trybunał SprawiedliwościZa kamień milowy w ochronie życia ludzkiego uznał José Ramos Ascensão, doradca ds. bioetycznych Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Trybunał stwierdził, iż komórki macierzyste, których pozyskanie wiąże się ze zniszczeniem embrionu nie mogą być opatentowane w krajach Unii Europejskiej. Zdaniem doradcy COMECE to wielkie osiągnięcie.

W rozmowie z KAI doradca ds. bioetycznych Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej José Ramos Ascensão podkreślił, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest bardzo ważny i dobry. „Po raz pierwszy w prawodawstwie europejskim zdefiniowano pojęcie embrionu, w moim przekonaniu we właściwym sensie” – powiedział.

Doradca zauważył, że definiując ludzki embrion Trybunał uznał jednocześnie, że komórki macierzyste, których pozyskanie wiąże się ze zniszczeniem embrionu, nie mogą być opatentowane w krajach Unii Europejskiej. „To wielkie osiągniecie” – powiedział José Ramos Ascensão.

Przyznał, że wyrok będzie miał przede wszystkim wpływ na prawo patentowe stosowane w UE. Jednak, jak zauważył, europejski porządek prawny należy traktować jako całość, zatem ten wyrok może mieć również wpływ na inne akty, np. te dotyczące badań naukowych.

José Ramos Ascensão przypomniał, że Komisja Europejska przygotowuje nowy instrument prawny nazywany „Strategią 2020″. W dokumencie tym pojawiają się pytania z zakresu prawa i etyki. Komisja Europejska zastanawia się czy badania nad ludzkimi embrionami i komórkami macierzystymi powinny być finansowane czy też nie. „Jakkolwiek wyrok wprost nie odnosi się do finansowania badań, to jednak kryteria w nim wskazane prawdopodobnie zostaną wzięte pod uwagę w pracach nad Strategią 2020″ – podkreślił.

Doradca COMECE zwrócił uwagę, że tego typu wyroki tworzą pewną kulturę prawną i są kamieniem milowym na drodze ochrony praw człowieka. „Kultura życia będzie się rozszerzać” – stwierdził José Ramos Ascensão.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply