Meksyk: inicjatywy w obronie poczętego życia

Mexico City - KatedraMeksykanie mobilizują się w obronie poczętego życia. Ulicami stolicy tego kraju zorganizowano marsz spod Pomnika Rewolucji pod hasłem Pasos por la Vida – „Kroki na rzecz życia”, już drugi po tym, który przeszedł w ubiegłym roku.

Uczestnicy demonstracji, w której obok stowarzyszeń obrońców życia nienarodzonych biorą udział różne organizacje i ludzie dobrej woli, dotrą do siedziby zgromadzenia ustawodawczego Dystryktu Federalnego Miasta Meksyk.

 Przed sześciu laty pozwoliło ono dokonywać aborcji na obszarze meksykańskiej stolicy. Manifestanci domagają się zniesienia tego prawa, które spowodowało już od tego czasu śmierć ponad 100 tys. dzieci w łonie matek.

Dystrykt Federalny to jeden ze stanów Meksyku. W zgromadzeniach ustawodawczych wielu z nich podjęto starania, by do ich konstytucji stanowych wprowadzić zapis o prawie do życia od chwili poczęcia. Niektóre władze lokalne zażądały jednak od Sądu Najwyższego zbadania, czy jest to zgodne z meksykańską konstytucją. W sprawie tej biskupi wydali 24 kwietnia komunikat, który podpisali przewodniczący episkopatu kard. José Francisco Robles Ortega i jego sekretarz generalny bp Eugenio Lira Rugarcía.

Biskupi Meksyku boleśnie odczuwają wszelkie cierpienia i problemy narodu, a zwłaszcza ofiar przemocy, niesprawiedliwości czy dyskryminacji – podkreślono w komunikacie. Są oni przekonani, że rozwiązanie leży w uznaniu i obronie podstawowych praw osoby. Wśród nich szczególne znaczenie dla przyszłości narodu ma prawo do życia. Opiera się ono na motywacji nie tylko religijnej. Współczesna nauka wykazuje, że powstała w wyniku poczęcia zygota ma własny kod genetyczny, w przypadku człowieka wyraźnie ludzki, który zawiera wszystkie informacje rozwijające się w dalszych etapach życia – przypomina meksykański episkopat. Sąd Najwyższy już 11 lat temu uznał, że konstytucja Meksyku chroni życie ludzkie od chwili poczęcia. Biskupi mają nadzieję, że konsekwentnie uzna on prawo do wprowadzania takiego zapisu w konstytucjach stanowych.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply