Minister zdrowia powołał Radę programu in vitro

Ministerstwo ZdrowiaMinister zdrowia Bartosz Arłukowicz wręczył 26 marca powołania członkom Rady programu zdrowotnego pn. „Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu zdrowia.

Rada – jak czytamy w komunikacie ministerstwa – „będzie koordynowała realizację Programu, mającego na celu zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne możliwości leczenia, albo nie istnieją inne metody”.

„Członkowie Rady będą m.in. koordynowali i nadzorowali prace komisji konkursowych, które wyłonią placówki medyczne – realizatorów Programu” – dodano w komunikacie resortu zdrowia.

Minister Bartosz Arłukowicz zapowiedział 20 marca, że Radę będą tworzyli eksperci medyczni i bioetyczni.

W jej kład weszło 10 osób, w tym: Igor Radziewicz-Winnicki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (jako przewodniczący), Wojciech Matusewicz – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Artur Fałek – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia, Agnieszka Strzemieczna – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński i prof. dr hab. Paweł Łuków, etyk i filozof medycyny z UW.

Ponadto członkami Rady zostali: prof. dr hab. Eleonora Zielińska, w 2011 r. rekomendowana przez Ruch Palikota do Trybunału Stanu oraz prof. dr hab. Jan Hartman, który w 2011 r. startował jako bezpartyjny kandydat do Sejmu z listy SLD, a od 2012 r. członek rady polityczno-programowej SLD.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply