Nuncjusz: Maryja ukazuje nam klucz do życia pełnego i zrealizowanego

Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino MiglioreGłęboka więź z Bogiem i bycie darem dla innych – to klucz do życia pełnego i zrealizowanego – powiedział abp Celestino Migliore zwracając się do warszawskiej młodzieży. Nuncjusz Apostolski w Polsce przewodniczył uroczystościom Zwiastowania Pańskiego w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

W homilii abp Migliore podkreślił, że „ludzkie życie nie jest tylko materią, którą można zarządzać przy pomocy biotechnologii, czy polityki ekonomicznej lub kulturowej”.

Jak zaznaczył hierarcha, „życie to konkretna osoba wraz ze swoimi odniesieniami, wzajemnym oddaniem, wsparciem, planami na przyszłość, ale przede wszystkim- miłością”.

Przywołując scenę Zwiastowania Pańskiego, Nuncjusz Apostolski w Polsce zwrócił uwagę, że wielkość Maryi polegała na jej całkowitym zawierzeniu Bogu. „Intymna relacja z Bogiem skłania Ją do złożenia daru ze wszystkiego „- mówił abp Migliore.

Zwracając się w sposób szczególny do młodzieży zgromadzonej w katedrze arcybiskup powiedział, że postawa Maryi wskazuje człowiekowi klucz do życia pełnego i zrealizowanego.

Nawiązując do rozpoczynającego się po Mszy św. 'Marszu dla Życia’ Nuncjusz Apostolski w Polsce podkreślił, że jest to coś znacznie większego, niż tylko sprzeciw wobec czystko materialistycznego podejścia do człowieka, które wyraża się bardzo często w prawodawstwie państwowym. Jest to jak podkreślił – „osobiste i wspólnotowe zaangażowanie się na rzecz życia”.

„Bóg wzywa nas dziś do odwagi bycia świętym, do takiej odwagi jaką miała papież Jan Paweł II” – mówił abp Migliore. Dodał przy tym, że „świętość realizuje się na drodze wspólnotowej, ponieważ Jezus przyrzekł nam, że jest obecny tam gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego Imię”. Do przeżywania świętości na sposób wspólnotowy dopinguje nas również, zdaniem hierarchy 19. rocznica powstania diecezji warszawsko-praskiej.

W trakcie Mszy św. dziękowano za 19. rocznicę ustanowienie diecezji i 24 lata apostolskiej posługi biskupa pomocniczego Stanisława Kędziory. Modlono się również w intencji ochrony życia.

Na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, reorganizującej diecezje i prowincje w Polsce wydzielono ją 25 marca 1992 r. z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply