Odpowiedzialne rodzicielstwo – konspekt prelekcji

przygotowujemy konspekt prelekcji(prelekcja dla rodzin)

 1. Modlitwa do Ducha Świętego, wezwanie do świętej Rodziny
 2. Cytat z Księgi Rodzaju – stworzenie pierwszych rodziców
  Nakaz Boga „bądźcie płodni”
 3. Definicja odpowiedzialnego rodzicielstwa
  w oparciu o
  – encyklikę Pawła VI „Humanae Vitae„,
  – adhortację „Familiaris consortio”
 4. Rozwijamy myśl „odpowiedzialne rodzicielstwo zgodne z naturą”
  – Rozpoznawanie płodności w oparciu o metody naturalne (omówienie – ogólne – na czym polegają)
  zalety tych metod (ekologiczna, zdrowa, prorodzinna, dająca komfort psychiczny)
  zacytowanie pozycji książkowych, tytułów filmów, odniesienie do stron internetowych
 5. Rozwijamy myśl „odpowiedzialne rodzicielstwo zgodne z przykazaniami Bożymi”
  – V – nie zabijaj
  – VI – nie cudzołóż
  – IX nie pożądaj żony
 6. Szkodliwość antykoncepcji i środków wczesnoporonnych – skutki fizyczne, psychiczne i duchowe
 7. Odpowiedzialne rodzicielstwo realizowane przez całe życie
  – wychowanie do miłości
  – wychowanie do odpowiedzialności
  – wychowanie do życia w rodzinie (do roli ojca i matki)
  – wychowanie do podjęcia ról społecznych

Podsumowanie

 1. W trzech., czterech słowach określić
  – odpowiedzialność jest zadaniem od początku stworzenia
  – odpowiadamy się za planowanie rodziny
  – nasza postawa winna być prorodzicielska
 2. Zachęta do:
  – czytania książek dotyczących naturalnego planowania rodziny
  – wejścia do wspólnoty np. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Domowy Kościół
  – korzystania z poradni rodzinnych – katolickich
  – uczestniczenia w rekolekcjach dla małżonków

Konspekt powyższy został opracowany na warsztatach Diakonii Życia podczas Konferencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbyła się w dniach 17-19 września 2010 r. w Niepokalanowie. Jest owocem prac i ćwiczeń osób uczestniczących w tych warsztatach. Nie jest to więc konspekt wzorcowy ani w żadnym wypadku obowiązkowy. Mamy jednak nadzieję, że może być cenną inspiracją dla przygotowania własnej prelekcji.

You Might Also Like

Leave a Reply