ONZ – Watykan: rodzice mają prawo, by uczyć dzieci seksualności

Fot. ChristinaLinia postępowania ONZ w odniesieniu do młodzieży powinny szanować prawo rodziców do wychowywania swych dzieci, także w dziedzinie seksualności i tzw. „zdrowia reprodukcyjnego” – stwierdził wczoraj na forum ONZ stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, abp Francis Chullikatt.

W swoim wystąpieniu watykański dyplomata zaznaczył, że każdy młody człowiek powinien mieć możliwość rozwoju w społeczeństwie charakteryzującym się pokojem i zgodą, wolnym od przemocy i konfliktów, w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Zaznaczył, że takie środowisko będzie w nim krzewić odpowiedzialne postawy obywatelskie, niezmiernie istotne dla dobra wspólnego ludzkości.

„Odpowiedzialności moralnej i poszanowania dla innych uczymy się w rodzinie” – przypomniał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Podkreślił, że rodzina odgrywa istotną rolę w wychowaniu dzieci, rozwijaniu ich zdolności, uczeniu ich nabywania wartości etycznych i duchowych, głębokiego przywiązania do pokoju, wolności, godności i równości wszystkich ludzi. „Rodzina budowana na małżeństwie kobiety i mężczyzny jest naturalnym i zasadniczym środowiskiem społecznym i musi mieć zagwarantowaną ochronę ze strony społeczeństwa i państwa” – stwierdził abp Chullikatt.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał, że rodzice wspólnie – ojciec i matka – ponoszą podstawową odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swych dzieci. „Rodzice nie mogą wycofać się z tej podstawowej roli, natomiast zadaniem państwa jest poszanowanie odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców pod tym względem” – zaznaczył. „Linie postępowania wobec młodzieży, programy, plany działania i zaangażowania państw członkowskich muszą w pełni szanować rolę rodziców w odniesieniu do dobra i wychowania ich dzieci, w tym dziedzinę ludzkiej seksualności i tak zwanego «zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego», które nie może obejmować aborcji” – powiedział na forum ONZ przedstawiciel Watykanu.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply