ORDŻ 2009 – na pierwszym froncie

ORDZ 2009 (fot. J. Stankiewicz)Od kilku lat staramy się na wakacjach wyjeżdżać na rekolekcje, ponieważ wiemy, że Pan Bóg przygotowuje dla nas i naszych dzieci na ten czas niezwykłe łaski. W tym roku uczestniczyliśmy w sierpniu w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Życia w Wybrzeżu koło Dubiecka w diecezji przemyskiej.

Rekolekcje prowadził ks. Roman Wawro oraz małżeństwo lekarzy z Krosna, Beata i Andrzej Guzikowie, autorzy materiałów formacyjnych „Komunikacja w małżeństwie i rodzinie”. Jednym z celów Oazy było zapoznanie z problemami, które wchodzą w zakres działań Diakonii Życia a także pomoc w rozeznaniu swojego miejsca w ramach tej diakonii. Osiem dni przeżytych we wspólnocie wypełniał przebogaty program. Tematami dnia były: „Godność osoby ludzkiej”, „Kobieta i mężczyzna – wzajemny dar miłości”, „Małżeństwo i rodzina: miłość małżeńska, otwarcie na życie”, „Czystość w sferze seksualnej”, „Antykoncepcja, środki wczesnoporonne, aborcja”, „Cywilizacja śmierci – in vitro, klonowanie, eutanazja”, „Odpowiedzialne rodzicielstwo – służba życiu – obrona życia”.

Każdy dzień rozpoczynał się od Adoracji Najświętszego Sakramentu i Jutrzni. Po czym następowała konferencja a po przerwie na herbatę warsztaty i spotkania w grupach. Po obiedzie i czasie wolnym dla rodziny spotykaliśmy się na Eucharystii. Wieczorem, w zależności od dnia, odbywał się pogodny wieczór, modlitwa lub dyskusje. Ksiądz Roman, zwany Stryjem, codziennie wprowadzał nas w tematykę dnia w oparciu o Księgę Rodzaju. Chociaż fragmenty o stworzeniu człowieka słyszeliśmy wielokrotnie, dopiero teraz, dzięki łasce Bożej dogłębniej je zrozumieliśmy. Czuliśmy się jakby opadały nam z oczu zasłony. Ukazała się nam prawda, że narodziliśmy się w niesamowitej głębi miłości Trójcy Świętej, jako jedyne ze stworzeń. Bóg nadał wielką godność duszy i ciału ludzkiemu i niszczenie jej jest znieważaniem Boga. Po takiej podbudowie para prowadząca przedstawiała temat w odniesieniu do życia małżeńskiego. Otrzymaliśmy gruntowną informację m.in. na temat, godzącej w godność człowieka, procedury „in vitro”.

Jednym z uczestników był też lekarz, który jako jeden z nielicznych podjął trud uczenia się NaProTechnologii. Mamy do niego kontakt, gdyby ktoś potrzebował.

Pisząc to świadectwo mamy ogromne poczucie, że nie jesteśmy w stanie przekazać nawet ułamka głębi tego czego doświadczyliśmy. Po raz pierwszy po rekolekcjach mamy wrażenie, jakbyśmy w ciągu ośmiu dni przeżyli kilka rekolekcji na raz. Każda minuta przynosiła refleksje dotyczące naszej indywidualnej formacji, pracy nad rozwojem miłości małżeńskiej, wychowania dzieci i jeszcze naszej służby w Ruchu. Umiłowanie Słowa Bożego i pokora ks. Romana, doświadczonego kapłana (44 lata kapłaństwa), sprawiły, że ze wstydem przypominaliśmy sobie chwile, gdy z obowiązku czytamy Pismo Święte. Obudziło się w nas ogromne pragnienie by z Nim obcować. I wreszcie bogactwo wspólnoty ludzkiej. Każda osoba uczestnicząca w rekolakcjach była dla nas darem. W przedostatnim dniu Eucharystię sprawował biskup przemyski Adam Szal i odwiedziła nas para odpowiedzialna w Ruchu za Diakonię Życia, Agata i Krzysztof Jankowiakowie. Wyjechaliśmy z rekolekcji z ogromnym przekonamiem, że praca w ramach Diakonii Życia to praca na pierwszym froncie, którą mamy obowiązek podejmować. Jeżeli my zaniedbamy przekazu w tej dziedzinie to zdominuje go przekaz świata.

Za wszystkie otrzymane na rekolekcjach łaski Bogu niech będą dzięki.

Urszula i Tadeusz Biedowie

You Might Also Like

Leave a Reply