Peregrynacja Kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” (6 relacji)

matka-boska-czestochowskaAbp Depo: Maryja – bardziej Matka niż Królowa

„Maryja jest dla nas bardziej Matką niż Królową” – te słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus przypomniał abp Wacław Depo na początku Mszy św. w intencji obrony ludzkiego życia na szczycie Jasnej Góry. Metropolita częstochowski przewodniczył 22 sierpnia Mszy św. z racji peregrynacji kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” od Władywostoku do Fatimy w intencji obrony życia. „W sercu Matki chcemy znaleźć swoje miejsce” – mówił abp Depo.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. kapłani częstochowskich parafii. W Mszy św. wzięli udział przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń pro life. – Niech Maryja prowadzi nas do Syna, źródła życia i świętości – mówił o. Mieczysław Polak podprzeor Jasnej Góry witając zgromadzonych.

W homilii abp Depo przypomniał, że „zbawienie przychodzi jedynie od Boga i jest darem Jego łaski, ale domaga się odpowiedzi ze strony człowieka”. Mówiąc o trwającej peregrynacji kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w intencji obrony życia abp Depo podkreślił, że „to wielkie Dzieła Boże, które przez Maryję Matkę dokonują się nadal w pojedynczych sercach czy wspólnotach, które zawierzyły Bogu”. „Maryja musi znajdować się na wszystkich drogach życia Kościoła” – kontynuował metropolita częstochowski przypominając słowa bł. Jana Pawła II.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest darem Boga”. – Nie jest ono własnością ani rzeczą, którą można dowolnie manipulować – mówił. Podkreślił również jak wielkie znaczenie ma przebaczenie od Chrystusa wobec rodzin i osób przeżywających dramat przerwania ludzkiego życia. – Przebaczenie jest dowodem na to, że miłość Boga jest potężniejsza od grzechu – mówił abp Depo. Przypomniał, że „Maryja jawi się jako znak nadziei i miłości”. – Z Maryją miej odwagę śmiało spojrzeć w oczy Boga. Bądźmy światłem dla tych wszystkich, którzy trwają w ciemności – zaapelował do wiernych abp Depo.

Po Mszy św. do Apelu Jasnogórskiego trwać będzie adoracja Matki Bożej w Kaplicy Jasnogórskiej. O godz. 21.00 modlitwę Apelu Jasnogórskiego poprowadzi o. Włodzimierz Ogorzałek, paulin, delegat Jasnej Góry ds. peregrynacji Ikony Częstochowskiej, który towarzyszy Obrazowi na terenie Polski. Przez całą noc w Kaplicy Matki Bożej będzie trwało czuwanie i adoracja. Wyjazd Ikony z Częstochowy zaplanowano na czwartek, na godz. 12.30. Z Jasnej Góry Obraz zostanie zawieziony do Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich.

Ikona Częstochowska podróżuje przez Polskę w specjalnie dla Niej zbudowanym ołtarzu na kołach, zwanym „Life Mobilem”.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej przygotowana została przez ruchy obrony życia. Obraz, będący kopią Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, został poświęcony i przyłożony do oryginału podczas uroczystości na Jasnej Górze 28 stycznia 2012 r. Zgodnie z zamierzeniem Międzynarodowego Komitetu, obraz został przeznaczony do peregrynacji w intencji ochrony cywilizacji życia „Od oceanu do Oceanu”. Wędrówka rozpoczęła się we Władywostoku, trasa prowadziła przez Azję i Europę – ze Wschodu na Zachód. Matka Boża w kopii Jasnogórskiego Obrazu odwiedzić ma 23 kraje i pokonać ponad 24 tys. km.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” dotarła na Jasną Górę

 

Trwa peregrynacja kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” od Władywostoku do Fatimy w intencji obrony życia. Wędrujący od 12 sierpnia po Polsce Obraz dotarł dzisiaj, 22 sierpnia, w święto Matki Bożej Królowej, na Jasną Górę.

O godz. 18.30 na szczycie Jasnej Góry rozpocznie się Msza św. w intencji obrony ludzkiego życia. Mszy św. będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej przygotowana została przez ruchy obrony życia. Obraz, będący kopią Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, został poświęcony i przyłożony do oryginału podczas uroczystości na Jasnej Górze 28 stycznia 2012 r. Zgodnie z zamierzeniem Międzynarodowego Komitetu, obraz został przeznaczony do peregrynacji w intencji ochrony cywilizacji życia „Od oceanu do Oceanu”. Wędrówka rozpoczęła się we Władywostoku, trasa prowadziła przez Azję i Europę – ze Wschodu na Zachód. Matka Boża w kopii Jasnogórskiego Obrazu odwiedzić ma 23 kraje i pokonać ponad 24 tys. km.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Prawosławni i katolicy czczą Matkę Bożą w Ikonie peregrynującej w obronie życia od Oceanu do Oceanu

 

Prawosławni i katolicy tłumnie witają kopię Ikony Matki Boskiej, która w ramach peregrynacji w intencji obrony życia wędruje Od oceanu do Oceanu – poinformowała KAI Ewa Kowalewska, koordynatorka wydarzenia.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Human Life International zwróciła uwagę, że w czasie polskiego etapu peregrynacji, która trwa od 12 sierpnia i zakończy się 26, zostało podpisane przez patriarchę Cyryla i abp. Józefa Michalika Wspólne Przesłanie do narodów Polski i Rosji, w którym obszerne fragmenty poświęcone są obronie życia jako ważnego zadania, stojącego przed obydwiema wspólnotami religijnymi. – Nikt tego nie przewidział i nie planował, a jednak tak się stało i to znacznie wzmacnia przesłanie peregrynacji – stwierdziła Kowalewska.

Obrończyni życia przypomniała, że z rosyjskimi kolegami Polacy współpracują od 20 lat. Obecny patriarcha Cyryl już kilka lat temu stwierdził, że członkowie obu wspólnot muszą ze sobą współpracować. Kowalewska podkreśliła, że każde stowarzyszenie obrońców życia zwraca się do swoich biskupów o błogosławieństwo oraz zajmuje się organizacją peregrynacji Ikony. Znany obrońca życia Igor Biełoborodow towarzyszył ikonie Bogurodzicy od chwili jej przyjazdu do Moskwy (została ofiarowana rosyjskim środowiskom pro life). Pojechał z nią do Władywostoku i objechał całą Rosję aż do przekazania jej na Białorusi.

– Dobre porozumienie umożliwia nam wspólnota celu oraz gorąca cześć dla Matki Bożej w obu Kościołach – stwierdziła prezes HLI. Przypomniała proroctwo wielkiego mistyka rosyjskiego św. Serafima Sarowskiego, który mówił, że czas powrotu do Boga będzie krótki, a wierni powinni modlić się wówczas za pośrednictwem Częstochowskiej Ikony.

W Polsce peregrynacja odbywa się z błogosławieństwem abp. Sawy i widać dobrą współpracę katolików i prawosławnych. W Toruniu cerkiew z kościołem są po sąsiedzku, katolicy i prawosławni wspólnie witali Ikonę. Kazanie w cerkwi wygłosił katolicki proboszcz. Proboszcz prawosławnej świątyni na warszawskiej Woli pw. św. Jana Klimaka cytował Jana Pawła II: o dwóch płucach chrześcijaństwa – wschodnim i zachodnim.

Kowalewska poinformowała, że do włączenia się w peregrynację Ikony zostały zaproszone także prawosławne wspólnoty na Zachodzie Europy.

Polski etap peregrynacji Ikony Częstochowskie rozpoczął się 12 sierpnia. Obraz przybył z Mariampola na Litwie. Wieczorem tego samego dnia przyniesiono go w procesji przez centralne ulice miasta z katedry katolickiej do katedry prawosławnej p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Ikonę przywitał przed wejściem do cerkwi abp Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej w asyście kapłanów i diakonów, przejmując Ją z rąk kapłanów katolickich. Wszyscy razem weszli do katedry. Ikona została umieszczona na podeście. Jako pierwsi ucałowali ją kapłani katoliccy, którzy po pozdrowieniu i pożegnaniu opuścili cerkiew.

Na to spotkanie z Matką Bożą w Ikonie Częstochowskiej przybyło kilkanaście tysięcy ludzi, którzy długo w nocy czekali na wejście do kościoła i pokłonienia się Ikonie. Chór prawosławny odśpiewał Hymn ku Czci Maki Bożej Częstochowskiej „Niepokonane Zwycięstwo” oraz Akatyst – najstarszą pieśń Kościoła ku czci Najświętszej Maryi Panny, która jest znana i śpiewana do dzisiaj zarówno w Kościele prawosławnym, jak i katolickim.

Rankiem, 13 sierpnia odprawiono Bożą Liturgię i pozostawiono czas na modlitwę indywidualną wiernych, umożliwiając im ucałowanie Ikony. Kościół był pełen rozmodlonych ludzi, którzy w południe następnego dnia ze łzami żegnali Ikonę wynoszoną z cerkwi, w Jej dalszej drodze w intencji obrony życia.

Następnego dnia, 14 sierpnia, w godzinach popołudniowych, Ikona Matki Bożej Częstochowskiej dojechała do Gdańska, a pierwszym miejscem zatrzymania była parafia prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku – Wrzeszczu. Matka Boża przyjechała w „Life Mobilu”. Proboszcz ks. Dariusz Jóźwik w asyście parafian spotkał Matkę Bożą i wprowadził do cerkwi. Rozpoczęto śpiew Akatystu ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Ksądz proboszcz zaznaczył, że Nawiedzenie Ikony Częstochowskiej pielgrzymującej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia jest wielką radością i dumą dla całej parafii, i że Kościół prawosławny zdecydowanie broni życia. Przypomniał, że w tę noc, zwaną świętem „zaśnięcia Bogurodzicy”, Kościół prawosławny czuwa i modli się, więc zaprosił wszystkich parafian do kontynuowania modlitwy na całonocnym czuwaniu.

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Toruniu była kolejną świątynią prawosławną, w której oddano cześć Ikonie. Powitał ją 18 sierpnia rano ks. proboszcz ppłk Mikołaj Hajduczenia. Piękna, mała cerkiew stoi po jednej stronie ulicy, naprzeciwko zaś znajduje się piękny kościół katolicki w stylu gotyckim. Tutejsza parafia prawosławna powstała jako wojskowa na początku XX wieku.

Modlitwy w cerkwi trwały około 3 godzin, a kazanie wygłosił ks. prałat Marek Rumiński, proboszcz katolickiej katedry toruńskiej. Liturgii przewodniczył miejscowy proboszcz. Po odśpiewaniu Akatystu wierni mieli możliwość modlitwy indywidualnej i „przyłożenia się” do Ikony.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko miejscowi prawosławni, ale również wielu katolików, wszyscy bardzo poruszeni podpisanym poprzedniego dnia Przesłaniem do narodów polskiego i rosyjskiego przez goszczącego w Polsce Patriarchę Moskwy Cyryla i abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zebrani wielokrotnie przed peregrynującą Ikoną zaznaczali swoje poparcie dla idei jedności.

W południe po uroczystym pożegnaniu Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej swoim „Life Mobilem” odjechała do Warszawy. Po południu Matka Boża zawitała do prawosławnej parafii św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli, oczekiwana przez proboszcza ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego w asyście kapłanów i diakonów oraz licznych wiernych. Na spotkanie przybyło też dużo katolików.

Po wniesieniu Ikony do cerkwi i ustawieniu jej na podeście otoczonym kwiatami zebranych powitał proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej św. Wawrzyńca, ks. Marek Mędrak. Następnie w słowie powitalnym ks. mitrat Mikołaj Lenczewski, powiedział:

„Abyśmy byli jedno! Te słowa są w głębi serca każdego chrześcijanina, niezależnie od tego czy jest on z Zachodu czy ze Wschodu. Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz rodak, mówił wspaniałe słowa: to są dwa płuca – lewe i prawe – to jest jedność. Wczoraj, na Zamku Królewskim w Warszawie, w sercu naszej Ojczyzny, było podpisane porozumienie między Wschodem i Zachodem, między Kościołami rzymsko-katolickim i prawosławnym. To porozumienie oznacza, że każdy prawosławny widzi brata w Kościele rzymsko-katolickim, a każdy katolik w prawosławnym. Wszyscy rozumiemy, że nie można tego dokonać z dnia na dzień. (…) Żyjemy razem w jednej Ojczyźnie naszej, dlatego ten Przesłanie podpisane wczoraj w historycznym grodzie Warsa i Sawy jest tak ważny. (…) A dzisiaj nasza warszawska parafia św. Jana Klimaka otrzymała wielki dar, Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Każdy człowiek stojący tutaj ma w swoim życiu dwie matki: tę matkę, która dała mu życie i Matkę Bożą, która jest zawsze z nami. Proszę popatrzeć jaka piękna. Będzie z nimi aż do jutrzejszego dnia. Modlimy się do tego samego Pana Boga i do tej samej Bożej Matki”.

Parafia prawosławna św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli przeżyła dramatyczne chwile po upadku Powstania Warszawskiego. W tej dzielnicy zginęło tysiące brutalnie wymordowanych cywilnych mieszkańców. Większość domów została spalona. Zginęli wszyscy kapłani i mieszkańcy domu parafialnego, chórzyści i sąsiedzi oraz dzieci parafialnego sierocińca wraz z opiekunami. Będąc w tym czasie poza Warszawą, ocalał jedynie ks. Mikołaj Lenczewski ze swoim czteroletnim synem, który obecnie jest proboszczem tego odbudowanego po wojnie kościoła.

W Przesłaniu, podpisanym 17 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie przez Patriarchę Cyryla i abpa Józefa Michalika czytamy: „W imię przyszłości naszych narodów opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja. Trwałą podstawę każdego społeczeństwa stanowi rodzina jako stały związek mężczyzny i kobiety. Jako instytucja ustanowiona przez Boga (por. Rdz 1,28; 2,23-24), rodzina wymaga szacunku i obrony. Jest ona bowiem kolebką życia, zdrowym środowiskiem wychowawczym, gwarantem społecznej stabilności i znakiem nadziei dla społeczeństwa. To właśnie w rodzinie dojrzewa człowiek odpowiedzialny za siebie, za innych oraz za społeczeństwo, w którym żyje. Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy na młodzież, którą pragniemy uchronić przed demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii”.

Polski etap peregrynacji Od Oceanu do Oceanu Kopii częstochowskiej Ikony zakończy się w niedzielę 26 sierpnia. Obraz zostanie przekazany czeskim obrońcom życia w Cieszynie. W naszym kraju nawiedził 14 sanktuariów, 9 katedr, 22 miejscowości.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Kopia obrazu „Od oceanu do oceanu” zawitała do Łodzi

 

Łódzki etap peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” rozpoczął się 21 sierpnia. Ikona została powitana w Centrum Służby Rodzinie i była adorowana m.in. przez pielgrzymów.

W Centrum Służby Rodzinie zebrało się we wtorek kilkadziesiąt osób. „To peregrynacja ekumeniczna, dlatego że odwiedza nie tylko katolików, przyjmują ją również prawosławni. Chcą w ten sposób podjąć modlitwę w obronie życia, które jest dzisiaj na całym świecie coraz bardziej zagrożone” – tłumaczy ks. Robert Jaśpiński, dyrektor fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”.

Czy spotkanie przy obrazie było dla obecnych przeżyciem? „Znamienne jest, że Matka Boska odwiedza właśnie to miejsce w Łodzi. Tutaj obrona życia się realizuje, między innymi poprzez pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji” – mówiła jedna z uczestniczek modlitwy.

Po wizycie w CSR ikona została przewieziona do kościoła Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach, a potem do kościoła w Dłutowie. „Modliliśmy się przy ikonie w ramach tradycyjnego wieczoru pokutnego. Świadomość, że była ona obecna już w tak wielu miejscach była wzbogacona o nasz dzisiejszy trud i modlitwę w intencji życia” – opowiada jeden z pielgrzymów uczestniczących w wieczornym nabożeństwie.

Spotkanie pielgrzymów z Matką Bożą „Od Oceanu do Oceanu” jeszcze jednak się nie skończyło. Będą oni bowiem mieli okazję nieść obraz przez cały poranny odcinek z Dłutowa do Wadlewa. „Każdy taki gest wzmacnia przekaz naszego pielgrzymowania. Stanowimy w ten sposób prawdziwy Kościół pielgrzymujący, Kościół powszechny” – ocenia siostra zakonna wędrująca na Jasną Górę.

Łódzki etap peregrynacji obrazu zakończy się w środę o godz. 10.30 w łódzkiej katedrze.

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej podróż w intencji obrony życia rozpoczęła w czerwcu we Władywostoku. Odwiedziła już Rosję, Kazachstan, Białoruś, Ukrainę, Łotwę i Litwę. Polska część peregrynacji rozpoczęła się 12 sierpnia w sanktuarium w Studzienicznej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Warszawa: modlitwy o dzietność przy Ikonie peregrynującej „Od Oceanu do Oceanu”

 

Poranna Msza w katedrze, różaniec w intencji dzietności oraz Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny były ostatnim punktem peregrynacji jasnogórskiej ikony „Od Oceanu do Oceanu” na terenie diecezji warszawsko-praskiej. W ramach ekumenicznej akcji pro-life Ikona peregrynuje od Władywostoku do Fatimy. Wczesnym popołudniem dotrze do Łodzi.

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej Marka Solarczyka w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze dziękowano dziś Bogu za peregrynację kopii ikony Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji warszawsko-praskiej. Po liturgii odmówiono różaniec w intencji dzietności, odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, po czym nastąpiło uroczyste pożegnanie Ikony Maryi.

Podkreślając wartość ludzkiego życia, bp Solarczyk przywołał w homilii słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, że tylko Bóg wie kim będzie poczęty człowiek i tylko On ma prawo decydować o Jego losie. – 'Czy matka ma prawo nie dopuścić aby zdobył wielkie imię, sławę, zasługi i świętość. Jakim prawem wola matki miałaby stać w poprzek zamiarów Boga, który chce życia, chce doskonałości, świętości, szczęścia wiecznego dla tego człowieka, który się ma narodzić? – pytał kaznodzieja.

Nawiązując do peregrynacji ikony jasnogórskiego wizerunku bp Solarczyk powiedział, że Maryja jest wielką orędowniczką i przypomina o odpowiedzialności za udzielony nam przez Boga dar życia.

Maryja, jak dodał bp Solarczyk – każdego dnia towarzyszy nam przypominając słowa 'uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie mówi Syn’.– Wypełnienie woli Boga nigdy nie jest proste. Wymaga bowiem od nas zatrzymania i zawierzenia, że to, o co nas Chrystus prosi choć stoi często w sprzeczności z naszymi wyobrażeniami zawsze jest źródłem Bożego błogosławieństwa – zaznaczył kaznodzieja.

Po Liturgii odbyła się modlitwa różańcowa w intencji dzietności w diecezji warszawsko-praskiej. Następnie odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny po których nastąpiło uroczyste pożegnanie Ikony Maryi. Z warszawskiej Pragi kopia jasnogórskiego wizerunku pojechała do diecezji łódzkiej. Wczesnym popołudniem dotrze do Centrum Służby Rodzinie w Łodzi a wieczorem do Pabianic.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Abp Hoser: cywilizacja śmierci to najpoważniejsze dziś zagrożenie dla ludzkości

 

Cywilizacja śmierci stanowi dziś najpoważniejsze globalne zagrożenie ludzkości – podkreślił abp Hoser. W ramach trwającej od 15 czerwca ekumenicznej peregrynacji kopii jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej ikona Maryi zawitała także na warszawską Pragę. Uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana przewodniczył bp senior Kazimierz Romaniuk, który świętował jednocześnie 85. urodziny. W liturgii oprócz abp. Hosera wziął także udział biskup pomocniczy Marek Solarczyk.

Mówiąc w homilii o godności ludzkiego życia, abp Hoser zaznaczył, że podpisane przed paroma dniami wspólne Przesłanie do narodów Polski i Rosji jest wielkim wydarzenie historyczne i stanowi potężne wspólne wołanie o szacunek dla życia nienarodzonego, życia uważanego za niepotrzebne.

Zdaniem abp. Hosera XXI wiek jest stuleciem dużo większego ludobójstwa niż poprzednie. – Według oficjalnych statystyk, co roku w łonie matek ginie 60 mln istnień ludzkich – zauważył kaznodzieja. Podkreślił: „Nigdy w historii ludzkości nie było tak wielkiego ludobójstwa. Ludobójstwa, które jest na tyle perwersyjne, że nie widać ofiar. Nikt nie jest w stanie wskazać ich grobów. To są istoty ludzkie, które giną z niemym krzykiem”.

Przywołując słowa Matki Teresy z Kalkuty biskup warszawsko-praski powiedział, że świat, który zabija tyle istnień, nie przetrwa. „Cywilizacja śmierci jest dziś najpoważniejszym globalnym zagrożeniem ludzkości” – podkreślił abp Hoser.

Nawiązując do słów Pisma Świętego, abp Hoser zwrócił także uwagę na indywidualną odpowiedzialność każdego człowieka za ludzkie życie. Jak zaznaczył, „codziennie wybieramy bezpośrednio albo pośrednio poprzez to, co robimy, co myślimy bądź czego zaniechamy – czy chronimy życie, czy też zabijamy je, przyczyniając się tym samym do rozpowszechniania się cywilizacji śmierci”.

Ordynariusz warszawsko-praski wyraził nadzieję, że peregrynacja ikony Maryi „Od Oceanu do Oceanu” pomoże światu zejść z drogi zatracenia. – Niech Ona zwiąże swoim łańcuchem całą kulę ziemską. Niech obudzi te uśpione zabite sumienia, które już nie rozróżniają między życiem a śmiercią. Nich uświadomi całej ludzkości, że jeżeli się nie nawróci, wszyscy poginą – powiedział abp Hoser.

Peregrynacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej na terenie diecezji warszawsko-praskiej trwa dwa dni. Ikona została przywieziona z parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Następnie przywitają ją wierni archidiecezji łódzkiej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply