Pierwsze czytanie projektu ustawy o uzgodnieniu płci wycofane z porządku obrad Sejmu

Sejm RPNa bieżącym posiedzeniu Sejmu posłowie nie zajmą się projektem ustawy o uzgodnieniu płci, który zgłosił Ruch Palikota. Podczas otwarcia posiedzenia marszałek Sejmu Ewa Kopacz ogłosiła, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęła decyzję o skreśleniu tego punktu z porządku obrad.

„Marszałek nie zdradziła szczegółów swojej decyzji. Możemy jednak przypuszczać, że Konwent Seniorów podzielił argumentację Ordo Iuris dotyczącą nieprawidłowości związanych z drukiem sejmowym 1469, które budziły wątpliwości co do możliwości rozpatrywania projektu ustawy o uzgodnieniu płci podczas 46. posiedzenia Sejmu” – poinformowało KAI Centrum Prawne Ordo Iuris.

Jak podnosiło Ordo Iuris, do 22 lipca druk sejmowy 1469 zawierał inny projekt ustawy niż ten, którego dotyczył wniosek posłów reprezentowanych przez poseł Annę Grodzką z 3 stycznia br. Projekt ustawy o uzgodnieniu płci z druku sejmowego 1469 stanowił wierne powtórzenie projektu z 9 maja 2012 r., który został wycofany przez projektodawców i nie był projektem złożonym do Marszałka Sejmu 3 stycznia 2013 r.

Ordo Iuris przypominało również, że projekt z 3 stycznia 2013 r. budzi zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej, a proponowane w nim rozwiązania prawne są w swym merytorycznym kształcie zdeterminowane przez ideologię gender.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply