Przemyska „Solidarność” apeluje o ochronę życia

Przemyśl - Rynek / fot. EJSO poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz o całkowity zakaz metody in vitro apelują związkowcy „Solidarności” z Przemyśla.

Z apelem o poszanowanie życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci wystąpił Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” z okazji tegorocznego Światowego Dnia Chorego.

Związkowcy podkreślają, że „leczenie i posługa wobec człowieka chorego jest misją i dlatego powinna być priorytetem państwa”, a cierpiący człowiek nie jest tylko przypadkiem medycznym. Ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci nazywają „imperatywnie kategoryczną”.

„Upominamy się o równy dostęp do leczenia, która gwarantuje obywatelom Konstytucja RP, o szacunek dla chorego człowieka bez względu na jego wiek i zawartość portfela, o większą dostępność do leków, za które polscy pacjenci płacą najdrożej w Europie” – czytamy w apelu.

Związkowcy zwracają się do polityków, aby kierowali się troską o najsłabszych, a do członków Związku o „odwagę egzekwowania poszanowania zdrowia i życia”.

Wcześniej, osobne pismo o wprowadzenie całkowitego, ustawowego zakazu stosowania procedury in vitro wystosował Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Związkowcy wyrażają niepokój możliwością manipulowania ludzkimi zarodkami i wskazują, że nawet 80 proc. dzieci poczętych tą metodą ginie, a 70 proc. jest niepełnosprawnych. Zwracają uwagę, że obecna medycyna wypracowała etyczną i naturalną metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, a jest nią naprotechnologia, od wielu lat stosowana w USA i Irlandii. Jak podkreślają, jest bardziej efektywna i „powinna być upowszechniana w Polsce oraz w pełni refundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia”.

„Wierzymy, że polscy parlamentarzyści, w większości katolicy, wprowadzą ustawowy zakaz stosowania metody in vitro i opowiedzą się za cywilizacją życia, za bezwarunkowym szacunkiem dla człowieka od chwili poczęcia oraz za autentycznym dobrem polskich rodzin” – napisali związkowcy z Regionu Ziemia Przemyska.

Pismo otrzymali premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz lokalni posłowie.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply