Rycerze Kolumba: prawo do życia niezbywalnym prawem każdego człowieka

Godło Rycerzy KolumbaJednoznacznie i bezkompromisowo opowiadamy się za życiem – deklaruje Krzysztof Orzechowski, delegat stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 30 czerwca odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu, który z dotychczasowej ustawy eliminuje wszystkie wyjątki dopuszczające przerywanie ciąży.

W przekazanym KAI oświadczeniu Krzysztof Orzechowski podkreślił, że „prawo do życia jest najbardziej fundamentalnym, naturalnym i niezbywalnym prawem każdego człowieka i dlatego jego ochrona jest naszym obowiązkiem nie tylko jako członków społeczeństwa, ale szczególnie jako katolików”. Dodał, że „zgodnie z wyznawaną przez nas wiarą, to Bóg decyduje o początku i końcu życia człowieka”.

„Odpowiadając na wezwanie Konferencji Episkopatu Polski, proszę was, zacni bracia, aby w czasie obrad Sejmu, każdy z nas prosił Pana Boga o światło mądrości Ducha Świętego dla parlamentarzystów. Wzywam was także do wspólnej modlitwy, by decyzje w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zostały podjęte zgodnie z wolą Bożą. Prośmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, patronki Rycerzy Kolumba w Polsce” – zaapelował Krzysztof Orzechowski.

Podczas pierwszej rady stanowej, która odbyła się w maju w Częstochowie, Rycerze Kolumba zobowiązali się m.in. do wspierania wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Konferencję Episkopatu Polski, aby budować kulturę życia. Podjęto również decyzję odnośnie promowania działań w sprawach dotyczących ochrony życia ludzkiego i zachowania jego godności.

Rycerzy Kolumba sprowadził do Polski abp Zygmunt Zimowski. Pierwsze Rady powstały w 2006 roku w Krakowie, Radomiu i Starachowicach. Rycerze na całym świecie prowadzą kuchnie dla biednych, zaopatrują inwalidów na całym świecie w wózki, w parafiach zachęcają młodych do akcji charytatywnych, organizują imprezy sportowe, fundują także stypendia dla kleryków. W Polsce jest ponad 30 rad Rycerzy Kolumba, skupiających ok. 1,7 tys. osób.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply