RZESZÓW – spotkanie diakonii

W środę, 16 marca, odbyło się spotkanie formacyjne członków i osób odpowiedzialnych za Diakonię Życia w naszej diecezji. Rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią w kościele parafialnym w Nockowej, gdzie posługuje moderator diakonii, ks. Grzegorz Kot. Następnie zgromadziliśmy się na nieszporach.

Po części modlitewnej przy kawie i herbacie rozmawialiśmy na tematy dotyczące życia współczesnego człowieka, a także znaczenia Diakonii Życia i wagi nie tylko mówienia o obronie i godności życia, lecz przede wszystkim dawanie świadectwa wśród rówieśników i w najbliższym otoczeniu. W kontekście zbliżającego się Dnia Świętości Życia nie mogliśmy również zapomnieć o rozmowie dotyczącej podjęcia duchowej adopcji. Na zakończenie obejrzeliśmy prezentację multimedialną, która podsumowała nasze rozważania i jeszcze raz przypomniała o wartości życia ludzkiego.

Kolejne spotkanie formacyjne planujemy w formie wyjazdowej.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.” (Albert Einstein)

Monika Kordowska

You Might Also Like

Leave a Reply