Sejm: nie będzie czytania projektu ustawy o związkach partnerskich

Sejm RPZdecydowaną większością głosów Sejm RP zdecydował, że nie odbędzie się dzisiaj czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich. W głosowaniu wzięło udział 425 posłów. Za czytaniem głosowało 88 posłów, 323 było przeciwko, a 14 wstrzymało się od głosu. Przeciwko wnioskowi głosowali posłowie PiS, Solidarnej Polski i większości PO. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich wprowadza do polskiego prawa związek partnerski, który mógłby być zawierany przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poprzez złożenie oświadczeń woli przez dwie osoby pełnoletnie, nie będące w związkach małżeńskich ani w związkach partnerskich. Projekt przewiduje m.in. wspólną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z partnerów, a także możliwość ustanowienia aktem notarialnym wspólnoty majątkowej. Zgodnie z projektem, ustanie związku partnerskiego ma miejsce w związku ze śmiercią jednego z partnerów lub na mocy oświadczenia o rozwiązaniu związku, złożonego przez partnerów przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Projekt dopuszcza także rozwiązanie związku przez sąd, jeśli jeden z partnerów wystąpi z takim żądaniem. Na wniosek obu partnerów sąd może też podzielić majątek. W myśl proponowanych zapisów, po rozwiązaniu związku partnerskiego partner, którego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu, może przez maksymalnie 3 lata żądać od byłego partnera pieniędzy na utrzymanie. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 17 lutego 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Ruch Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply