Sejm może już podjąć prace nad projektem ustawy zakazującej aborcji

Sejm RPKancelaria Sejmu zweryfikowała ponad 100 tys. podpisów osób popierających projekt ustawy chroniącej wszystkie dzieci od poczęcia – poinformował KAI Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Oznacza to, że Sejm może podjąć już prace nad projektem nowelizacji ustawy antyaborcyjnej całkowicie zakazującej przerywania ciąży.

14 kwietnia br. w biurze Marszałka Sejmu RP obrońcy życia złożyli 480 tys. podpisów pod projektem. Jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi chcą też wyraźnego stanowiska posłów w kwestii ochrony życia.

Dzierżawski wyraził wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w akcję obrony prawa do życia najmłodszych dzieci. „W całej Polsce było ich dziesiątki tysięcy. Liczba przesłanych do biura Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podpisów zbliża się do 600 tys. Dużą rolę w zebraniu tak dużej liczby podpisów odegrała pomoc logistyczna ze strony Instytutu księdza Piotra Skargi” – podkreśla działacz.

Dzierżawski przypomina, że zgodnie z ustawą o inicjatywie ustawodawczej Sejm ma 3 miesiące na podjęcie prac nad projektem. „Liczymy, że zostaną one podjęte w trybie pilnym, ponieważ pod rządami obecnej ustawy w polskich szpitalach zabija się co roku ponad 500 chorych dzieci, aż do momentu, w którym są zdolne do samodzielnego życia. Miesiąc zwłoki to kolejne 50 zabitych dzieci” – zauważa i wyraża nadzieję, iż posłowie, którzy często odwołują się do Jana Pawła II, w pracach nad projektem będą kierowali się jego nauczaniem wyrażonym w encyklice „Evangelium Vitae”.

Przy tej okazji Dzierżawski przywołuje tez inne słowa Jana Pawła II wypowiedziane 22 maja 1995 podczas Mszy św. na Kaplicówce w Skoczowie na Podbeskidziu. „Mamy nadzieję, że posłowie obecnej kadencji dowiodą, że są ludźmi sumienia” – podkreśla członek Fundacji „PRO – Prawo do Życia”.

Prawie 16 lat temu na skoczowskim wzgórzu papież Polak mówił: „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło …”.

W Polsce obowiązuje ustawa z 1993 roku, która określa warunki dopuszczalności aborcji: gdy życie matki jest zagrożone, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub stosunku kazirodczego i gdy płód jest nieuleczalnie chory.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply